Aktiviteter 2022

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte.

 

 

Styremøter og aktiviteter 2022:

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

30/1

 

Februar

27/2

12-13 februar 2022 - JRT er en av rasene som skal gjennomgås

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.feb.22

Mars

27/3

 

April

24/4

 

 

Mai

30/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai.22

Juni

Ikke styremøte denne mnd

Raseseminar og jubileumsutstilling 04. og 05 juni. Mer info her.

Juli

Ikke styremøte denne mnd

 

August

28/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august.22

 

September

25/9

OBS! Manusfrist Vi med Jack 01.09.22

Oktober

16/10

Årsmøte 22

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest .

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest  

November

27/11

OBS! Manusfrist Terrierbladet 01.11.22

Desember

Utgår

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 31.12.22

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44