Aktiviteter 2021

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte.

Situasjonen rundt Covid-19, og alle restriksjoner denne har medført, ser ut til å prege første del av 2021. Dersom situasjonen bedres vil vi gjenoppta tradisjonen med koldtbord ringside på Terrierspesialen og Norsk Vinner. Foreløpig er ingen aktiviteter satt opp. Årsmøtet skal også gjennomføres for 2021, tid og sted kommer vi tilbake til. 

 

 

Styremøter og aktiviteter 2021:

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

31/1

 

Februar

Utgår

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.feb.21

Mars

28/3

 

April

25/4

 

 

Mai

30/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai.21

Juni

Utgår

 

Juli

Utgår

 

August

29/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august.21

 

September

26/9

OBS! Manusfrist Vi med Jack 01.09.21

Oktober

24/10

Årsmøte 31.10.21, kl. 14.00, Best Western Hotell Gardermoen

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 26.09.2021.

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest 26.09.2021. 

November

28/11

OBS! Manusfrist Terrierbladet 01.11.21

Desember

Utgår

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 31.12.21

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44