Aktiviteter 2024

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte.

 

 

Styremøter og aktiviteter 2024:

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

7/1

28/1

 

Februar

25/2

 

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.feb.24

Mars

31/3

OBS! Manusfrist Vi med Jack 1.mars 24

April

28/4

 

 

Mai

26/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai 24

Rasespesial med utdeling av cert 19. mai.

Juni

Ikke styremøte denne mnd

 

Juli

Ikke styremøte denne mnd

Koldtbord ifm NKK Sandefjord 6. juli

August

25/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august 24

 

September

29/9

OBS! Manusfrist Vi med Jack 01.09.24

Oktober

27/10

Årsmøte 24

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest ....

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest ....

November

24/11

OBS! Manusfrist Terrierbladet 01.11.24

Desember

Utgår

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 31.12.24

 

 

(+47) 97 47 49 44