Aktiviteter 2023

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte.

 

 

Styremøter og aktiviteter 2023:

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

29/1

 

Februar

26/2

 

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.feb.23

Mars

26/3

OBS! Manusfrist Vi med Jack 1.mars 23

April

30/4

 

 

Mai

28/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai 23

Rasespesial med utdeling av cert og raseseminar 28. og 29. mai.

Juni

Ikke styremøte denne mnd

 

Juli

Ikke styremøte denne mnd

 

August

27/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august 23

 

September

24/9

OBS! Manusfrist Vi med Jack 01.09.23

Oktober

29/10

Årsmøte 23

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest ....

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest.....  

November

26/11

OBS! Manusfrist Terrierbladet 01.11.23

Desember

Utgår

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 31.12.23

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44