Aktiviteter 2020

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte. Ut over de faste styremøtene vi har i år, skal vi i løpet av 2020 også arrangere et lite koldtbord ringside på Terrierspesialen i juni. I november blir det julebord, raseparade, rasestand. Årsmøtet skal også gjennomføres for 2020, tid og sted kommer vi snarlig tilbake til. Vi håper så mange som mulig blir med på årets aktiviteter!

 

 

Styremøter og aktiviteter 2020:

 

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

26/1

 

Februar

23/2

OBS! Manusfrist Terrierbladet og Vi med Jack 1.feb.20

Mars

22/3

Styremøte legges i forkant av NTK Generalforsamling.
NTK Generalforsamling 23/3
Frist saker til GS - 14 uker før møtedato. AVLYST /UTSATT PGA KORONASITUASJONEN

April

26/4

 

 

Mai

31/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai

Juni

28/6

6.juni.2020

Sommersamling/koldtbord for JRT på Terrierspesialen Mjøndalen. 

Alle med interesse for JRT er velkommen! AVLYST PGA KORONASITUASJONEN

Juli

26/7

 

August

30/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august

 

September

27/9

 

Oktober

25/10

 

November

 

Rasegruppens årsmøte blir den 17.11.2020, kl. 18.30 på Ringerike Gjestegaard, Osloveien 77, 3501 Hønefoss

 Frist saker til årsmøte - 5 uker før møtedato. Styremøtet avholdes rett i forkant.  

13-15.nov 2020

Rasestand og raseparade – DOGS4ALL. 

Uformelt koldtbord etter rasebedømmelsen DOGS4ALL

AVLYST PGA KORONASITUASJONEN

OBS! Manusfrist Terrierbladet og Vi med Jack 20.11.20

Desember

27/12

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 31.12.20

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44