Årets Jack Russell Terrier

 

Regler for utregning av Årets Jack Russell Terrier 

Mars 2020: Årets JRT 2020 vil ikke bli kåret grunnet Coronasituasjonen og innstilling av konkurranser våren/sommeren 2020.

Hundens eier må være medlem av rasegruppen gjennom hele kalender året for å være med i utregningen av årets Jack Russell Terrier. Kåringen blir kun gjort på grunnlag av innsendte resultater. 

Arrangørklubb må være tilknyttet FCI. Resultater fra respektive offisielle stevner skal være innsendt til styret innen 15. januar påfølgende år med hundens navn, dato, klubb og plasseringer. For resultater oppnådd utenfor Norge, må kopi av kritikkskjema /resultatskjema med påført katalognummer være vedlagt.

Resultater sendes jack@norskterrierklub.no. Husk å merke mailen "Årets JRT".

 

Utstilling:

BIR=10p +1p for hver slåtte hund

BIM=10p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

2BHK/BTK=8p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

3BHK/BTK=6p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

4BHK/BTK=4p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

De 5 beste utstillingsresultatene som teller.

Open Show gjennom RG Jack skal telles med i utregningen.

Ved lik sum på hundene er det den som har flest BIR på utstillinger som går foran.

 

Veteran

1 BHK/BTK =4 poeng

2 BHK/BTK =3 poeng

3 BHK/BTK= 2 poeng

4 BHK/BTK= 1 poeng

 

Oppdretter:

Summen av poengene hundene fra samme oppdretter har på årets utstillings Jack Russell.

 

Hi og blodspor:

Poengene regnes sammen og den med den beste totale poengsummen vinner. Ved lik poengsum så vinner den som har best plassering. Ved fortsatt likhet så blir det flere vinnere av klassen.

1.premie = 60 poeng

2.premie = 30 poeng

3.premie = 15 poeng

 

Ved plassering som 1, 2 eller 3 beste hund på ordinær/samlet prøve gjelder følgende i tillegg til premiepoengene:

Prøvens 1 beste hund = 15 poeng

Prøvens 2 beste hund = 10 poeng

Prøvens 3 beste hund = 5 poeng

 

Lydighet:

Poengene regnes sammen og den med den beste totale poengsummen vinner. Ved lik poengsum så vinner den som har best plassering. Ved fortsatt likhet så blir det flere vinnere av klassen.

 

Rallylydighet:

Poengene regnes sammen og den med den beste totale poengsummen vinner. Ved lik poengsum så vinner den som har best plassering. Ved fortsatt likhet så blir det flere vinnere av klassen.

 

Agility:

Beste hund blir regnet ut basert på resultatene for ett kalenderår.

For klasse 3 teller de fem beste resultatene i agility og hopp.

For klasse 1 og 2 teller de tre beste resultatene i agility og hopp.

Det blir gitt poeng for de ti øverste plasseringene i hver konkurranse.

1.plass = 100 poeng
2.plass = 80 poeng
3.plass = 60 poeng
4.plass = 50 poeng
5.plass = 40 poeng
6.plass = 30 poeng
7.plass = 20 poeng
8.plass = 15 poeng
9.plass = 10 poeng
10.plass = 5 poeng

I tillegg gis det 1 poeng per slåtte hund og 20 poeng for feilfrie løp.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44