Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte med årsberetning

Årsregnskap

Revisors beretning

 

Innkalling til årsmøte
29.10.2023

 

Datoen er: Søndag 29.10.2023, kl. 19.00. 

Årsmøtet blir holdt digitalt via Teams. Påmelding til årsmøtet sendes til vår mail: jack@norskterrierklub.no. Merk mailen «påmelding årsmøte», og oppgi e-postadressen du ønsker å bruke til møtet. Du vil da motta link til møtet senest 27.10.23.

 

Dagsorden:

  1. Godkjenne innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.
  2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps, to representanter til å undertegne protokollen fra møtet
  3. Årsberetning
  4. Planer for drift og aktiviteter 2024
  5. Regnskap med revisors beretning
  6. Valg av styremedlemmer, varamedlem, revisor og valgkomité.

 

Innkalling med årsberetning blir publisert på rasegruppens/avdelingens hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet. Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss så sender vi det med post.

 

(+47) 97 47 49 44