Avlsdata - år for år

Tabell med avlstall for rasen i perioden fra og med 2002 og oppover. Oversikten oppdateres årlig.

Av Inger-Lise Teigland - siste oppdatert 01.04.2020

Årstall

Ant.

kull

Ant.

valper

Reg.tall

NKK

Ant.

hanner

i avl

Ant.

tisper

i avl

Ant.

tisper

m/2 kull

Gj.snitt.

kullstr.

Gj.snitt.

innavls

grad

Ant.

importer

Eff.

populasjon

2002 22 50 37 17 22 0 0* 0* 1 38
2003 26 61 64 19 22 4 0* 0* 8 41
2004 34 89 65 26 34 0 2.61* 0,399 35 59
2005 31 121 158 20 31 0 3,9 0,825 48 49
2006 67 284 225 40 63 4 4,25 0,789 47 98
2007 74 318 293 36 70 4 4,3 0,884 37 95
2008 86 382 380 50 85 1 4,44 0,791 55 126
2009 89 398 360 64 86 3 4,47 1,159 55 147
2010 120 524 517 78 117 3 4,37 0.73 43 187
2011 112 484 496 71 111 1 4,34 0,809 45 143
2012 103 433 474 74 101 2 4,2 0,929 38 170
2013 105 445 424 66 102 3 4,28 1,108 33 160
2014 107 470 543 64 104 3 4,39 1.117 25 158
2015 138 605 529 90 133 5 4,38 1,407 25 214
2016 126 517 582 81 123 3 4,1 1,661 24 195
2017 133 563 519 92 129 4 4,2 1,856 20 263
2018 115 460 514 70 110 5 4 1,816 17 171
2019 113 471 426 79 108 5 4 1.663 40 182
Totalt 1601 6675 6606           596  

 

* Rasen ble godkjent i 2002. Innmønstringene foregikk i perioden 2001 - 2002. Det ble totalt godkjent 30 hunder av 90 fremviste under innmønstringene. De fleste registrerte kullene i denne perioden består av enkelthunder fra innmønstringene. Dette gjør det vanskelig å finne reell kullstørrelse. Videre er det ikke mulig å beregne innavlsgrad.

Avlsbasen ble vurdert til å være for liten, og stamboken ble åpnet igjen i 2004. Dette ga mulighet for å få hundene innregistrert på Dep.nr. i 2004 og 2005. Det ble registrert inn 13 hunder på Dep.nr i 2004, og 24 hunder i 2005. Deretter ble stamboken stengt. 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44