Avl og oppdrett

Retningslinjer og avlskriterier / avlsanbefalinger - informasjon om hva som kreves av oppdretterne for å få oppdretterlink og motta valpeformidling gjennom RG Jack/NTK.

Norsk Terrierklubs rasegruppe for Jack russell terrier (RG Jack) arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av hundene, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. Avlskriteriene er laget for å styre avlen av Jack russell terrier i ønsket retning gjennom å stille noen minimumskrav til de hundene som skal brukes i avl. Videre er formålet å bevisstgjøre oppdretterne på etiske så vel som sunnhets- og helsemessige forhold ved avl og oppdrett. Oppdretterne oppfordres til å være aktive i rasegruppens oppdrettermiljø.

Jack russell terrierens popularitet, og det faktum at svært mange driver avl på rasen, gjør at man trenger en sterk og kompetent oppdrettergruppe som drar i samme retning, og jobber for rasens beste.  Ukritisk avl kan på sikt gi utfordringer hva angår sunnhet og helse slik man ser i andre populære raser.  

 

RG Jack anbefaler at alle oppdrettere tilknyttet gruppen følger avlskriteriene.

Dersom det er uklarheter eller spørsmål til kriteriene, bes oppdretterne kontakte RG Jack på følgende mailadresse: jack@norskterrierklub.no.

 

Oppdretterlink og valpeformidling:

o   Oppføring med link og valpeformidling i regi av NTK fordrer at oppdretter følger RG Jacks avlsanbefalinger.

o   Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, og være medlem av Norsk Terrier Klub.

o   Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her.

o   Oppdrettere tilknyttet RG Jack har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte foreldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper.  

 

Tisper må ha fylt 20 måneder ved paringstidspunktet.

Helsetester - Begge foreldredyr skal ha kjent status på øyne og knær registrert i Dogweb før hunden settes i avl. 

o   Det samme gjelder for nordiske hunder brukt i avl i gjeldene lands databaser. Velger man å bruke hannhunder fra andre europeiske land, er det mulig å gjøre unntak da samme undersøkelser ikke alltid lar seg gjennomføre en del steder.

o   Ved funn på øyne følges avlsretningslinjer utarbeidet av autoriserte øyelysere. Retningslinjene kan leses i sin helhet HER

o   Patellaluksasjon – Det er krav om kjent status på foreldredyr for å få registrert valper i NKK.  Videre skal begge foreldredyr være fri for patellaluksasjon.

 

Premiering - Begge foreldredyr anbefales å ha oppnådd minimum 2 exc. på offisiell utstilling. Exc. oppnådd på FCI-godkjente utstillinger i utland eller på våre Jack russellspesialer teller med. Alternativt anbefales hunden å ha oppnådd 1 exc på offisiell utstilling + 1. premie fra hi eller spor.

  • Hunder uten anbefalt premiering kan unntaksvis brukes i avl hvis oppdretter vurderer at dens avlsverdi er viktig i sitt avlsarbeid.

 

Det er ikke anledning til å gjøre samme kombinasjon av foreldredyr mer enn 2 ganger.

 

Valpekjøpere bør være obs på følgende:

o   Valpene skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle. Valpene skal leveres med veterinærattest ikke eldre enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpsavtale. NKKs kjøpsavtale anbefales. Brukes ikke NKKs kjøpsavtale, skal den legges ved.

o   Valpene skal registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftlig.

 

Valpene skal leveres med skriftlig informasjon om:

o   Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming.

o   Arvelige sykdommer av betydning for rasen.

o   Forsikring.

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere av rasen og som har link kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no

Alle hannhunder i oppdretters eie følger samme reglement.

Hvis ikke avlskriterier og regler knyttet til avl følges, vil oppdretter miste link og valpeformidling gjennom NTK i 2 år.

 

 

Er du oppdretter av rasen med et godkjent kennelnavn, medlem i Norsk terrier klub og fyller rasegruppens avlskrav, kan du få link på vår hjemmeside. 

For å registrere oppdrettet ditt på siden vår kan du benytte linken under. 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

Oppdretterlink koster kr. 300,- (gjelder et kalenderår), og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. Beløpet inkluderer valpeformidling gjennom hele året, forutsatt at kullene tilfredsstiller gjeldende krav. Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink, kennelnavn og rase.

Har du allerede link på siden må du huske å betale inn ny årsavgift innen 1. januar. Ubetalt link fjernes uten ytterligere varsel. 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

(+47) 97 47 49 44