Helse

 

 

Se resultat for omfattende helseundersøkelse utført i 2016: HER.

 

Grunnleggende krav til avlsdyr

Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at et avlsdyr skal være klinisk og funksjonelt friskt.

Målet for rasegruppens avlsarbeid er å sikre Jack Russell Terrierens fremtid, med sunne, rasetypiske og funksjonsdyktige individer.

Det rasetypiske i forhold til eksteriør og gemytt, ivaretas gjennom rasens standard som mål for avlsarbeidet. Funksjonsdyktighet innebærer at Jack Russell Terrieren skal fungere i de sammenhenger den er: som familehunder, avlsdyr, jakthund og brukshund.

Jack Russell Terrier er en relativt frisk hunderase som gjerne blir 13 - 15 år, om ikke eldre. Det er beskrevet noen arvbare lidelser, men disse kan ikke sies å være utbredt på rasen i Norge. Det kan selvfølgelig dukke opp tilfeller av ulike sykdommer og lidelser på JRT som det gjør hos andre hunderase, men alt i alt er JRT en frisk hunderase.
Det finnes ingen avlsrestriksjoner vedrørende helse på rasen, men mange oppdrettere og andre JRT eiere sjekker hundene sine for arvbare øyenlidelser og for patella luksasjon.

Den største årsaken til skader og tidlig død er ulykker. JRT er en utpreget nysgjerrig hund, den er kjapp, smidig og uredd. De kaster seg gjerne ut på nye opplevelsesturer, og dette gjør at de kan komme opp i situasjoner som kan påføre dem skader, noen ganger dødelige. De er utsatt for påkjørsler, skader fra større hunder og drukning. De kan stikke av på ”jakt” og gå seg fast i naturen, enten på fjellhyller eller ned i hi der de ikke kommer seg opp igjen.

Øyenlysning og øyenlidelser

Det finnes en rekke øyenlidelser som kan oppstå hos hund og mange av disse er arvelige. Det er ønskelig at hunder som skal brukes i avl i alle fall øyenlyses en gang i avlshundens liv og øyenlysningen utføres etter 12 måneders alder og før hunden settes i avl.

Hos JRT er det spesielt linseluksasjon som antas å være arvelig uten at dette hittil er registrert påvist på norskfødte JRT. Det finnes en DNA-test der en kan finne ut om avlshunden er bærer av genet som fører til linseluksasjon (PLL). Animal Health Trust i England tilbyr nå oppdrettere å ta en PLL DNA test på sine avlsdyr. Dette er en enkel test. Du kan lese mer om dette på denne linken. Kun få laboratorier er godkjent av NKK og skjema for testen finnes på NKK sine hjemmesider (www.nkk.no).

Det er kun veterinærer med særskilt autorisasjon som får drive med øyenlysning av hunder. Resultatet sendes inn for registrering hos NKK Dogweb og det er mulig å få hunden sin øyenlyst på de fleste NKK utstillinger. Din veterinær vil kunne gi opplysning om hvem i ditt nærområde som er autorisert for å øyenlyse hunder.

 

 

Patella luksasjon hos hund (Patella luksasjon = Løse kneskåler)

Patella, dvs. kneskålen, skal normalt ligge i patellafuren på fremsiden av lårbeinet, på høyde med kneleddet. Der blir den holdt på plass av furens kanter, leddbånd og muskler. Kneskålen skal ikke kunne skyves ut av patellafuren.

Med patella luksasjon menes den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass. Den glipper mer eller mindre lett ut av stilling (den lukserer). Patella luksasjon er et resultat av feil utvikling av hele bakbeinet, og en vil derfor vanligvis kunne oppdage lidelsen i ung alder. Patella luksasjon deles inn i 4 grader, alt etter hvor store anatomiske avvik som foreligger.

Patella luksasjon er en av de arvbare lidelsene man finner hos Jack Russell Terriere. Det ønskelig at man undersøker avlshunder med henblikk på patella luksasjon, tidligst ved 1-års alder.
En del oppdrettere ønsker også at valpekjøperne får hunden sin undersøkt for Patella luksasjon slik at de får en oversikt over forekomst av dette på sine avlslinjer. Etter undersøkelsen får man en kneledds attest som dokumenterer patella statusen på din hund.

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44