Info fra styret

 

 

Styret har fast styremøte siste helgen i hver måneden. 
Vi har også en lukket gruppe på Facebook der vi tar opp saker som ikke kan vente til neste møte.
Om medlemmer har saker eller innspill de ønsker styret skal diskutere, kan de sendes til rasegruppens mail:  jack@norskterrierklub.no. Har du spørsmål som omhandler medlemsbladet Vi med Jack, kan disse sendes til vmj@norskterrierklub.no. 

Datoer for styremøter og aktiviteter arrangert av Rasegruppen i 2020 finner du HER

 

Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside og RG Jacks facebookprofil: Inger-Lise Teigland,  Mail: jrtweb@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Vi med Jack og redaktør: Rebecca Aversano. Mail: vmj@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Ny med Jack: Kari Anne Lundberg Mail: jack@norskterrierklub.no

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Betales med giro. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside. Oppdrettere uten link, har ikke mulighet til å bestille bladet.

 

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44