Info fra styret

 

 

Styret har fast styremøte siste helgen i hver måneden. 
Vi har også en lukket gruppe på Facebook der vi tar opp saker som ikke kan vente til neste møte.
Om medlemmer har saker eller innspill de ønsker styret skal diskutere, kan de sendes til rasegruppens mail:  jack@norskterrierklub.no. Har du spørsmål som omhandler medlemsbladet Vi med Jack, kan disse sendes til jack@norskterrierklub.no (merk mail vmj). 

Datoer for styremøter og aktiviteter arrangert av Rasegruppen finner du HER

 

 

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

 

(+47) 97 47 49 44