Midt-Norge

Trimmere Midt-Norge

Her finner du oversikt over personer som påtar seg oppdrag
med pelstrim av andres hunder.

Listen vil bli oppdatert etterhvert. Ønsker du å stå oppført
på listen kan du sende opplysninger til jrtweb@norskterrierklub.no

Det er stor etterspørsel etter trimmere (hverdagstrim) og vi
oppfordrer de som kan tenke seg å trimme andres hunder
om å sette seg på listen.

***************

Ida Sandberg
Gruslina 116
7620 Skogn 
Mob: 95186624

Hege Merete Enget
Adr. Verjåfaret 13, 2550 Os I Østerdalen
Mob: 97 97 09 19
enget@roros.net

Nina Winje
Adr. 7624 Ekne
Mob: 90 86 46 85 / 74 08 91 59
oa-winj@online.no

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44