"Ny med Jack"

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere.

 

Ansvarlig for Ny med Jack: Ingunn Lia Pedersen. For bestilling: Mobil 92417269, eller mail: ingunn@jacksforfun.com.

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside og er kun tilgjengelig for salg til oppdrettere med link.

 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

 

Informasjon om hva som kreves av oppdretterne for å få oppdretterlink og motta valpeformidling gjennom RG Jack/NTK kan leses her.

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44