"Ny med Jack"

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere.

Vi har også åpnet for salg til rasegruppens medlemmer (kun 1 stk pr.person). Da koster bladet kr.100,-.

Oppdrettere med oppdretterlink kan bestille ubegrenset antall, og for de koster bladet kr.50,- pr.stk.

Bestilling gjøres på mail til jack@norskterrierklub.no. Merk mailen "Ny med jack".

Varen kan betales på vipps #132680 eller til kontonr.1503 17 00814. Varen kan hentes i Drammen, eller så kommer frakt i tillegg. 

 

Informasjon om hva som kreves av oppdretterne for å få oppdretterlink og motta valpeformidling gjennom RG Jack/NTK kan leses her.

 

 

(+47) 97 47 49 44