Ofte stilte spørsmål om avl og oppdrett

 

• Jeg ønsker å sette valper på tispen min. Hva bør jeg tenke på?

Rasegruppen har egne avlskriterier for alle oppdrettere som er oppført med link på Rasegruppens hjemmeside. Disse kan du finner HER.

Vi anbefaler også at du setter deg godt inn i NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, og at du leser igjennom artikkelserien «oppdretteren» som er publisert på NKK’s hjemmeside. Der finner du svar på hva som kreves for å få registrert valpene i NKK, hva du må tenke på før du setter hunden i avl, hva som kreves og forventes av deg som oppdretter, m.m.

Artikkelserien "Oppdretteren": Del 1, Del 2, Del 3, Del 4 og Del 5. God lesing! 

NKK har også publisert en veldig fin brosjyre med informasjon om hundeavl. Denne anbefales på det sterkeste, og du finner den HER.

Vær obs på at det fra 01.01.2019 kom nye krav for helseregistrering i Dogweb. For å få valpekullet registrert i NKK, må begge foreldredyrene ha registrert patellastatus i Dogweb. 

Sist men ikke minst; Snakk med oppdretteren til tispen din. Oppdretteren bør kjenne til linjene, sykdomshistorien til nær familie, hva du bør ta hensyn til som du kanskje ikke har tenkt på, forslag til hannhund/linjer, etc.


• Hvordan finner jeg hannhund til tispen min?

Når du skal starte som oppdretter er det ikke godt nok å bare finne «hvilken som helst» hannhund, for å produsere ett kull valper. Som oppdretter bør ditt fremste mål være å tilføre rasen noe positivt. Hvilke fordeler og ulemper har tispen din, og hva leter du etter i en hannhund?

Rasegruppen har ikke egen hannhundliste, men mange av oppdretterne som har link på oppdretterlisten vår, har også hannhunder tilgjengelig for avl. Ta kontakt med oppdretterne direkte.

NKK har publisert en «nybegynnerguide» for valg av partner. Denne finnes HER.


• Hva er veiledende pris på registrerte Jack Russell Terrier valper?

Rasegruppen har ikke satt noen veiledende pris, og det er helt opp til hver enkelt oppdretter hva de ønsker å ta for valpene sine. De fleste oppdretterne som er tilknyttet rasegruppen tar mellom 20 – 25 000,- for en 8 ukers valp.

Ønsker du å kjøpe en Jack Russell Terrier valp, anbefaler vi at du tar kontakt med oppdretterne som er oppført på Rasegruppens oppdretterliste. Disse finner du HER. Her kan du også lese om hvilke krav oppdretterne må følge for å få lov til å ha oppdretterlink, samt motta valpeformidling fra Rasegruppen. Råd og tips til deg som valpekjøper finner du HER.

 

OBS: Det er IKKE vanlig å betale reservasjonspenger, depositum, håndpenger e.l  FØR valpen er født. Det vanlige er at oppdretter tar ca 10% av kjøpesummen i håndpenger når valpene er ca. 3 uker gammel. Dette gir valpekjøper lovnad på valp fra gitt kull, og betales vanligvis ikke tilbake om kjøper senere trekker seg fra kjøpet. Håndpenger brukes vanligvis til å dekke kostnader ved NKK registering og veterinærbesiktigelse. 
 

• Hva er vanlig å betale når man låner en hannhund til avl?

Det varierer fra hannhundeier til hannhundeier hva de ønsker betalt. Noen vil ha et engangsbeløp, mens andre tar ett beløp for selve paringen + ett beløp per levendefødte valp. Tar man et engangsbeløp tilsvarer dette ofte salgsprisen av en valp. I noen tilfeller gjør tispeeier og hannhundeier avtale om at hannhundeier skal få en av valpene som betaling, og skal få velge valp som nr. 1 eller 2, etc.

Velger man varianten der man tar ett beløp for paring + ett beløp per valp, varierer prisen ofte alt ettersom hvor merittert hannhunden er. Alt i fra 1500/1500 til 3000/3000 er vanlig.

Gjør avtale om betaling før paringen utføres.

 

«Jack russell søker avlspartner»  – en trussel mot rasen vår!

 Når man har bestemt seg for å kjøpe hund, vurdert egne ønsker og behov og landet på en rase man tenker passer bra; da gjenstår det viktige valget! Hvor skal valpen kjøpes?

De ulike rasers utseende og egenskaper er resultat av godt gjennomtenkt avlsarbeid i mange generasjoner. Oppdrettere har gjort en streng seleksjon av foreldredyr for å avle fram hunder som er så nær ønsket mål som mulig. Men da er ikke jobben gjort (!!) – streng seleksjon må også til for å ivareta rasens egenskaper videre, både utseende, mentalitet og bruksegenskaper. Så er det viktig for både hundene og eierne at helse, sunnhet og holdbarhet er tungt vektlagt. Oppdrett av rasehunder er derfor et fag! Hundeoppdrettere skal ha inngående kunnskap om rasen, om genetikk, hunde- og valpestell, om helse, om ulike blodslinjer, om foring, om oppdragelse og mye annet.

Man leser til stadighet annonser hvor hundeeiere søker etter avlspartner for hundene sine. Ofte inneholder ikke disse annonsene mer enn kjønn, rase og hvor fantastisk hundene er. Hundene har sikkert omsorgsfulle eiere som er veldig glad i dem, men dette er intet annet enn en trussel mot rasearbeid; hunders helse og ivaretakelse av rasens bestemte egenskaper. Det hjelper hundeeiere som ikke prioriterer å gjøre et skikkelig arbeid å finne hverandre, pare to hunder av samme rase og markedsføre og selge valpene som rasehund. Valpene kan selvsagt bli registrert i Norsk Kennel Klub, ha stamtavle og alt det der, men det har ingenting med rasearbeid å gjøre. Hvis dette får lov å fortsette, kan vi risikere at rasens spesielle egenskaper forsvinner, god helsesituasjon trues og viktig samarbeid mellom oppdrettere forsvinner. Prioriterer man ikke foreldredyr fra den beste halvpart av rasen, hunder som har korrekt og sunn konstruksjon, de rette egenskapene og den gode helsen, da vil rasen utvikle seg i negativ retning og de gode egenskapene forringes.

Har du funnet ut at du har lyst på Jack russell terrier? Da tenker jeg du har gjort valget på bakgrunn av rasens egenskaper og utseende. Velg da din hund fra oppdretter som kan faget, som avler fram hunder nær opp til standard, som vet hvordan en sunn konstruksjon ser ut og hvor viktig det er for et friskt og godt liv. En oppdretter som følger deg opp, som kan svare på spørsmål og hjelpe deg når du har behov for det.

Velg din hund fra oppdretter tilknyttet raseklubben Norsk Terrier Klub. De kan mer, vil mer og er til god hjelp for deg. Rett og slett et bedre og tryggere valg!

 

 

(+47) 97 47 49 44