Oppdrettere

I oversikten til venstre finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub og Norsk Kennel Klub og har fått godkjent kennelnavnet sitt i FCI.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKK's etiske retningslinjer for hundeavl.

 

For å benytte rasegruppens valpeformidling og ha oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, være medlem av Norsk Terrier Klub og rasegruppen for Jack russell terrier.

 • Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her.

 • Tisper må ha fylt 20 måneder ved paringstidspunktet.

 • Valpene leveres ikke før de er 7-8 uker gamle. Valpene leveres med veterinærattest ikke eldre enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpsavtale. NKKs kjøpsavtale anbefales. Brukes ikke NKKs kjøpsavtale, skal den legges ved.

 • Valpene registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftlig. Man har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte foreldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper.  

 • Begge foreldredyr skal ha oppnådd minimum 2 exc. på offisiell utstilling.

 • Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

 • Hunder som ikke har oppnådd 2 exc. kan unntaksvis brukes i avl hvis oppdretter vurderer at dens avlsverdi er viktig i sitt rasearbeid.

 • Avlshanner i oppdretters eie følger samme regel med 2 exc. Lånes en upremiert hannhund ut til oppdretter uten link på rasegruppens side, vil denne inngå i unntaksregelen*. Det samme med premiert hannhund til upremiert tispe hvor oppdretter ikke har link på rasegruppens side.

 • Det er ikke anledning til å gjøre samme kombinasjon mer enn 2 ganger.

 • Begge foreldre skal ha kjent status på øyne og knær registrert i Dogweb før hunden settes i avl. Det samme gjelder for nordiske hunder brukt i avl i gjeldene lands databaser. Velger man å bruke hannhunder fra andre europeiske land, er det mulig å gjøre unntak da samme undersøkelser ikke lar seg gjennomføre flere steder.

  • Ved funn på øyne følges avlsretningslinjer utarbeidet av autoriserte øyelysere.

  • Patellaluksasjon - begge foreldredyr må være fri for patellaluksasjon.

 

Valpekjøper skal få med skriftlig informasjon om:

 •  Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming.

 •  Arvelige sykdommer av betydning for rasen

 •  Forsikring 

 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få link på disse sidene.  Hvis avlskrav ikke følges, mister oppdretter link og valpeformidling gjennom NTK i 2 år.

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere av rasen og som har link kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no

 

* Unntak defineres som 25% av oppdretters totale kullregistrering. Dette settes for å ha en objektiv ramme så subjektive vurderinger unngås, og 25% ansees som rimelig i denne sammenheng. Oppdretter må derfor ha 3 kull som oppfyller krav før mulighet for bruk av hund med lavere/ingen premiering kan brukes.  

 

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere.

Ønsker du eller din familie å kjøpe valp fra oppdrettere som følger rasegruppens avlskrav og retningslinjer forøvrig? Ta en titt på vår link ”valper” i menyen til venstre eller ta direkte kontakt med en av oppdrettere på oppdrettersiden.   

Er du oppdretter av rasen med et godkjent kennel navn, medlem i Norsk terrier klub og fyller rasegruppens avlskrav kan du få link på vår hjemmeside.
For å registrere oppdrettet ditt på siden vår kan du benytte linken nederst på denne siden. 
Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink, kennel navn og rase. Beløpet inkluderer valpeformidling gjennom hele året, forutsatt at kullene tilfredsstiller gjeldende krav.

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

Oppdretterlink koster for 2018 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2018, kennel navn og rase.

Har du allerede link på siden med ikke betaler ny årsavgift innen 1. januar 2018, blir linken fjernet uten varsel. 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44