Oppdrettere

I oversikten til venstre finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub og Norsk Kennel Klub og har fått godkjent kennelnavnet sitt i FCI.


Oppdrettere som er merket med stjerne * bak navnet sitt, har gjennomført oppdretterseminar 2018 i regi av Rasegruppen for Jack Russell Terrier. Seminaret ble holdt av oppdretter og eksteriørdommer Helge Kvivesen, som ga deltakerne en grundig gjennomgang av rasestandard, anatomi og bevegelser, samt seleksjon og kombinasjon av avlsdyr.

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKK's etiske retningslinjer for hundeavl.

 

For å benytte rasegruppens valpeformidling og ha oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Oppdretter må ha godkjent kennelnavn, være medlem av Norsk Terrier Klub og rasegruppen for Jack russell terrier.

 • Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her.

 • Tisper må ha fylt 20 måneder ved paringstidspunktet.

 • Valpene leveres ikke før de er 7-8 uker gamle. Valpene leveres med veterinærattest ikke eldre enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpsavtale. NKKs kjøpsavtale anbefales. Brukes ikke NKKs kjøpsavtale, skal den legges ved.

 • Valpene registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftlig. Man har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte foreldre eller selge uregistrerte/blandingsvalper.  

 • Begge foreldredyr skal ha oppnådd minimum 2 exc. på offisiell utstilling.

 • Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet.

 • Hunder som ikke har oppnådd 2 exc. kan unntaksvis brukes i avl hvis oppdretter vurderer at dens avlsverdi er viktig i sitt rasearbeid.

 • Avlshanner i oppdretters eie følger samme regel med 2 exc. Lånes en upremiert hannhund ut til oppdretter uten link på rasegruppens side, vil denne inngå i unntaksregelen*. Det samme med premiert hannhund til upremiert tispe hvor oppdretter ikke har link på rasegruppens side.

 • Det er ikke anledning til å gjøre samme kombinasjon mer enn 2 ganger.

 • Begge foreldre skal ha kjent status på øyne og knær registrert i Dogweb før hunden settes i avl. Det samme gjelder for nordiske hunder brukt i avl i gjeldene lands databaser. Velger man å bruke hannhunder fra andre europeiske land, er det mulig å gjøre unntak da samme undersøkelser ikke lar seg gjennomføre flere steder.

  • Ved funn på øyne følges avlsretningslinjer utarbeidet av autoriserte øyelysere. Retningslinjene kan leses i sin helhet HER

  • Patellaluksasjon - begge foreldredyr må være fri for patellaluksasjon.

 

Valpekjøper skal få med skriftlig informasjon om:

 •  Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming.

 •  Arvelige sykdommer av betydning for rasen

 •  Forsikring 

 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få link på disse sidene.  Hvis avlskrav ikke følges, mister oppdretter link og valpeformidling gjennom NTK i 2 år.

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre” Ny med Jack” som oppdrettere av rasen og som har link kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no

 

* Unntak defineres som 25% av oppdretters kullregistrering etter 01.08.2018. Dette settes for å ha en objektiv ramme så subjektive vurderinger unngås, og 25% ansees som rimelig i denne sammenheng. Oppdretter må derfor ha 3 kull som oppfyller krav før mulighet for bruk av hund med lavere/ingen premiering kan brukes.  

 

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere.

Ønsker du eller din familie å kjøpe valp fra oppdrettere som følger rasegruppens avlskrav og retningslinjer forøvrig? Ta en titt på vår link ”valper” i menyen til venstre eller ta direkte kontakt med en av oppdrettere på oppdrettersiden.   

 

!! Viktig informasjon !!

NKK Sunnhetsutvalget har godkjent RG Jack /NTKs søknad om kjent patellastatus på foreldredyr, for å få registrere valper i NKK. Oppstart blir 01.01.19.

 

DETTE ER DET SOM GJELDER F.O.M 1 JANUAR 2019:

Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på dogweb.

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i dogweb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i dogweb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper.

Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

***

Er du oppdretter av rasen med et godkjent kennel navn, medlem i Norsk terrier klub og fyller rasegruppens avlskrav kan du få link på vår hjemmeside.
For å registrere oppdrettet ditt på siden vår kan du benytte linken nederst på denne siden. 
Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink, kennel navn og rase. Beløpet inkluderer valpeformidling gjennom hele året, forutsatt at kullene tilfredsstiller gjeldende krav.

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

Oppdretterlink koster for 2019 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2019, kennel navn og rase.

Har du allerede link på siden men ikke betaler ny årsavgift innen 1. januar 2019, blir linken fjernet uten varsel. 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44