Oppdrettere

I oversikten til venstre finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub og Norsk Kennel Klub og har fått godkjent kennelnavnet sitt i FCI.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKK's etiske retningslinjer for hundeavl.

 

Som varslet blir reglene for å ha oppdretterlink på siden, samt ha valpeformidling/valpeannonse gjennom Rasegruppen endret f.o.m 01.08.2018. For mer informasjon se referatet fra styremøtet i mai HER.

For at Norsk Terrier Klub skal formidle valper må følgende kriterier være oppfylt:

  • Oppdretter må være medlem av Norsk Terrier klub og ha et godkjent kennel navn.
  • Hvis oppdretter ikke har link på hjemmesiden, koster det kr. 100,- og få oppført valpekullet. Kullet må være betalt før det blir publisert på hjemmesiden. Konto nr. 1503.25.80545
  • Oppdretteren må ha gjort seg kjent med og følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Link til NKKs etiske retningslinjer kan du lese her.
  • Tisper må ha fylt 20 måneder ved parringstidspunktet.
  • Valpene leveres ikke før de er 8 uker gamle. Valpene leveres med veterinærattest ikke eldre enn 2 uker. Valpene skal leveres med kjøpeavtale. NKK's kjøpeavtale anbefales. Brukes ikke NKK's kjøpeavtale, skal den legges ved.
  • Valpene registreres i NKK på oppdretterens regning innen fylte 4 mnd. Hvis spesielle grunner gjør at valpene registreres senere, må dette avtales skriftelig. Man har ikke anledning til å selge valper etter uregistrerte foreldre.

 

Valpekjøper skal få med skriftlig informasjon om:

  •  Foring, regelmessig stell av hunden, samt pelsstell/trimming.
  •  Arverlige sykdommer av betydning for rasen
  •  Forsikring

 

Oppdrettere med link på rasegruppens side har følgende avlskrav:​

Begge foreldredyr skal ha oppnådd minimum ”Very Good” på offisiell utstilling.
Utenlandske hunder som benyttes i avl skal ha oppnådd tilsvarende premiering i hjemlandet. Avlshanner i oppdretters eie følger samme regel.
Hvis oppdretteren ønsker å bruke hunder med lavere premiering enn ”Very Good”, eller bruke en upremiert hund, må det meldes fra til styret i Norsk Terrier Klubs rasegruppe for Jack Russell Terrier om hvorfor denne kombinasjon ønskes gjort. 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få link på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere.

Ønsker du eller din familie å kjøpe valp fra oppdrettere som følger rasegruppens avlskrav og retningslinjer forøvrig? Ta en titt på vår link ”valper” i menyen til venstre eller kontakt våre valpeformidlere.

Er du oppdretter av rasen med et godkjent kennel navn, medlem i Norsk terrier klub og fyller rasegruppens avlskrav kan du få link på vår hjemmeside.
For å registrere oppdrettet ditt på siden vår kan du benytte linken nederst på denne siden. 
Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink, kennel navn og rase. Beløpet inkluderer valpeformidling gjennom hele året, forutsatt at kullene tilfredsstiller gjeldende krav.

Rasegruppen har laget en informasjonsbrosjyre ”Ny med Jack” som oppdrettere av rasen kan kjøpe og gi ut til sine valpekjøpere. Henvendelse på mail: jack@norskterrierklub.no

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

Oppdretterlink koster for 2018 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2018, kennel navn og rase.

Har du allerede link på siden med ikke betaler ny årsavgift innen 1. januar 2018, blir linken fjernet uten varsel. 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44