Råd og tips ved kjøp av valp

Å navigere seg som førstegangskjøper kan være utfordrende, og på bakgrunn av det vil RG Jack prøve å hjelpe og opplyse så godt som mulig.

Jack russell terrier (JRT) er en populær rase, og det er mange som driver oppdrett av rasen. Vi ser en stadig tilstrømming av oppdrettere – både de som velger å registrere sine valper og de som driver uregistrert blandingshundavl.  

Rasens popularitet, og etterspørselen etter valper, medfører at JRT valper er lett å få solgt. Prismessig er det lite forskjell på valper fra de oppdretterne som gjør et godt forarbeid i avlen og de som bare «produserer» valper. Annonsene på FINN.no er i mange tilfeller godt skrevet, og det kan være vanskelig å sjekke om gitt info i annonse faktisk er tilfelle.

Dessverre ser vi at det er oppdrettere som ikke velger å følge RG Jacks avlskriterier. Noen prioriterer ikke å få foreldredyr kvalitetsbedømt og helsetestet da dette er tidkrevende og medfører ekstra utgifter. Andre igjen er kanskje ikke klar over at RG Jack har avlskriterier, eller mangler interesse og forståelse for hvorfor man ønsker å styre avlen i en bestemt retning. 

Mye tyder også på at ikke alle valpekjøpere undersøker så mye på forhånd som de bør.

OBS: Det er IKKE vanlig å betale reservasjonspenger, depositum, håndpenger e.l  FØR valpen er født. Det vanlige er at oppdretter tar ca 10% av kjøpesummen i håndpenger når valpene er ca. 3 uker gammel. Dette gir deg lovnad på valp fra gitt kull, og betales vanligvis ikke tilbake om du senere trekker deg fra kjøpet. Håndpenger brukes vanligvis til å dekke kostnader ved NKK registering og veterinærbesiktigelse. 

Rasegruppen for jack russell terrier

Norsk Terrierklub (NTK) er underlagt Norsk kennel klubb (NKK), og har ansvar for oppfølging av terrierrasene i Norge. NTKs hovedstyre har delegert oppfølgingen av Jack russell terriere til Rasegruppen for Jack russell terrier (RG Jack). 

RG Jack arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av hundene, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. Avlskriteriene er laget for å styre avlen av Jack russell terrier i ønsket retning gjennom å stille noen minimumskrav til de hundene som skal brukes i avl. Videre er formålet å bevisstgjøre oppdretterne på etiske så vel som sunnhets- og helsemessige forhold ved avl og oppdrett.

For å få registrert valper i NKK må begge foreldredyrene ha kjent patellastatus (knesjekk for å utelukke patellaluksjasjon) i DOGWEB. Dette ble innført 01.01.2019, og tiltaket bidrar til å gi RG Jack oversikt over lidelsens utbredelse på rasen.

Foreldredyr skal være fri for patellaluksasjon og øyenlyst, Videre er anbefalingen at foreldredyr er kvalitetsbedømt fra utstilling med premiering 2 x exc (alternativt 1 exc og 1 exc fra hi/sporprøve). Tispen skal være 20 mnd. ved paring, og man har ikke anledning til å gjøre samme foreldrekombinasjon mer enn 2 ganger. Oppdretter må også ha et registrert kennelnavn.

Mange oppdrettere velger å forholde seg til avlskriteriene, og bidrar aktivt til sunn forvaltning av rasen i Norge.

Alle oppdrettere som står oppført på vår oppdretterliste forplikter seg til å følge RG Jacks avlskriterier. Oppdretterlisten finner du HER.

 

DOGWEB

Databasen over alle stambokførte hunder kalles DOGWEB, og er åpen for alle. Her kan du sjekke stamtavle, foreldredyr, statistikk til slektninger, prøveresultater, helseresultater mm. Link til DOGWEB finner du HER.

Velg "Søk i hundedatabasen", velg deretter «avansert søk». Fyll inn registreringsnummer eller navn på hunden samt rase. Merk at det må være utfylt helt korrekt for å finne den gjeldende hunden.

 

Hvorfor registrert jack russell terrier?

Hvorfor er det viktig at du kjøper en JRT med stamtavle som er registrert i NKK? Fordi da blir din hund en liten brikke i et stort puslespill som utgjør statistikk for rasen og som gir oss oversikt. Du bidrar til å bevare den rasen vi alle elsker så høyt. Denne statistikken bidrar til at vi kan gjøre endringer i avlsplaner, krav eller fokusområder som viser seg å være enten en positiv eller negativ trend i avlen. Alle uregistrerte hunder faller utenfor dette systemet, og vil aldri kunne bidra i statistiske beregninger.

 

Som potensiell valpekjøper kan du selv sjekke foreldredyr på DOGWEB*. Vi anbefaler å sjekke følgende:

  • Er mor og far registrert i NKK?
  • Har mor og far kjent patellastatus registrert i DOGWEB?
  • Er mor og far øyelyst?
  • Er mor og far kvalitetsbedømt fra utstilling?
  • Hvor mange kull har mor hatt?
  • Hvor hyppige kull har mor hatt?
  • Er samme hannhund far til alle kullene mor har hatt?

* Lengre ned på siden ligger bilder som viser hvor du finner disse opplysningene.

Hvorfor er dette viktig?

Rasegruppen får tilbakemelding fra valpekjøpere som har kjøpt valp som ikke lar seg registrere. Dette skyldes enten at foreldredyrene ikke er registrerte, foreldredyrene mangler kjent patellastatus eller at oppdretter ikke får registrert valpene på grunn av overtredelse av etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Be alltid om å få oppgitt registreringsnummer på mor og far slik at du kan sjekke opplysninger i DOGWEB.  Et NKK registreringsnummer ser slik ut NO12345/67.

JRT bør sjekkes for patellaluksasjon da dette er nevnt som en av de arvbare lidelsene på rasen. JRT bør også øyelyses for å utelukke arvbare øyelidelser. Foreldredyrene skal derfor ha disse helsetestene registrert i DOGWEB.

Tispen skal være fylt 20 mnd. før den pares. Det er oppdretters ansvar å se til at hunden er moden nok for oppgaven og tispens velferd er det absolutt viktigste å ta hensyn til. Det skal ikke drives rovdrift på noen avlsdyr. Før neste kull planlegges er det vanlig å se hvordan første kull har utviklet seg. Derfor bør valper fra forrige kull være over året før tispen får sitt neste kull.

RG Jack fraråder gjentakende kombinasjoner da dette kan bidra til å redusere den genetiske variasjonen. Redusert genetisk variasjon og lavere effektiv populasjonsstørrelse er et problem i mange raser, og det gjøres enda større av at man ikke sprer genene mer i avlen. Det finnes data på at redusert genetisk variasjon påvirker hundehelsen og kan bidra til allergi, kreft og autoimmune sykdommer.

Ukritisk avl kan på sikt gi utfordringer i forhold til sunnhet og helse slik man ser i andre populære raser. Det vil vi unngå.

Spør oppdretter om dere er usikker på noe knyttet til data dere finner på DOGWEB. Oppdretterne kjenner sine linjer og hunder, og kan forklare hvorfor de har tro på kombinasjonen.

Det må understrekes at ingen ansvarlige oppdrettere ønsker å produsere syke hunder, men vi jobber med levende individer og sykdom forekommer. Oppdrettere tar hensyn til svært mye i sin avl, alt fra temperament, bruksegenskaper, stamtavler og linjer, konstruksjon, type, helse, levealder og fertilitet. Avl er ikke enkelt, og forskjellige oppdrettere kan ha forskjellige mål i sin avl.

Som valpekjøper kan du likevel gjøre et godt forarbeid og finne oppdrettere som bidrar til rasens utvikling med sin erfaring og kunnskap, og som har en avlsstrategi som passer deg og ditt bruk. En god start for å finne en typisk JRT er å kontakte en oppdretter er tilknyttet RG Jack og som står på oppdretterlisten. En valp fra oppdretter tilknyttet RG Jack er rett og slett et tryggere valg, og du bidrar samtidig til å støtte opp om rasearbeidet.

Er du usikker som valpekjøper? Ta kontakt med oss på jack@norskterrierklub.no

 

 

Slik finner du opplysninger om foreldredyr i DOGWEB:

 

1. Velg "Søk i hundedatabasen"

 

 

2. Velg "Avansert søk".

 

 

3. Legg inn registreringsnummer og/eller navn (navnet må være riktig stavet), velg rase og trykk søk. Du får da opp en link til hundens side. 

 

 

4. Her finner du utstillingsresultater.

 

 

5. Her finner du helseopplysninger - knær og øyne

 

 

6. Her finner du antall kull/avkom og hvem som er den andre foreldrehunden.

 

(+47) 97 47 49 44