Styret i rasegruppen

 

 

Styret i rasegruppen:

Leder:: Maria Huseby (permisjon)

Nestleder: Ingunn Lia Pedersen, tlf. 92417269

Styremedlem: Oddrunn Solli 

Styremedlem: Per Kristian Hagen

Styremedlem: Susanne Møller Lund

Styremedlem: Sophie Kopperud

Kasserer og styremedlem: Wibeche Bottolfsen

Vara styremedlem: Gunn-Eva Tryland Jacobsen

 

Revisor: Liv Katarina Barek

 

Valgkomite:
- 1 år: Kathrine Nordstrøm Halberg (hovedansvar for valg 2024). Mail: kathrine.halberg@hotmail.com
- 3 år: Monica-Kristine Pedersen
- 2 år: Kjetil Ebbestad


 Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside: Gunn-Eva Tryland Jacobsen

RG Jacks facebookside: Susanne Møller Lund

Redaktør for Vi med Jack: Ingunn Lia Pedersen. Mail: jack@norskterrierklub.no (Merk mailen vmj)

Ansvarlig for Ny med Jack: Ingunn Lia Pedersen. For bestilling: Mobil 92417269, eller mail: ingunn@jacksforfun.com

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside og er kun tilgjengelig for salg til oppdrettere med link.

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

 

(+47) 97 47 49 44