Styret i rasegruppen

 

 

Styret i rasegruppen:

Leder: Inger-Lise Teigland. Mobil: 97614107 (e.kl. 16.30)

Nestleder: Maria Huseby. Mobil: 90948046

Styremedlem: Monica Berg. Mobil 97192688

Styremedlem: Igor Uthuslien

Styremedlem: Ingunn Lia Pedersen (erstatter Monica Tellnes fra mars 2020)

Styremedlem: Rebecca Aversano

Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg. Mobil 90088910

Vara styremedlem: 

 

Revisor: Mette Erklev 

 

Valgkomite:
- 1 år: Renate Lund (hovedansvar for valg 2020). Mail: hall@drammenhundepark.no
- 2 år: Elisabeth Steffensen
- 3 år:  


 Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside og RG Jacks facebookprofil: Inger-Lise Teigland. 

Redaktør for Vi med Jack: Rebecca Aversano. Mail: jack@norskterrierklub.no (Merk mailen vmj)

Ansvarlig for Ny med Jack: Kari Anne Lundberg. For bestilling: Mobil 90088910, eller mail: kawamo@online.no

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside og er kun tilgjengelig for salg til oppdrettere med link.

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44