Styret i rasegruppen

 

 

Styret i rasegruppen:

Leder: Inger-Lise Teigland. Mobil: 97614107 (e.kl. 16.30).

Nestleder: Solveig Naadland. Mobil: 90664873 (e.kl 17.00). 

Styremedlem: Maria Huseby. Mobil: 90948046.

Styremedlem: Monica Berg. Mobil 97192688. 

Styremedlem: Monica Tellnes.

Styremedlem: Rebecca Aversano.

Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg.

 

Vara Styremedlem: Tanja S. Berge

Revisor: Mette Erklev 

 

Valgkomite:
- 1 år: Nina Mohn (hovedansvar for valg 2019). Mail: ninamohn_@Hotmail.com
- 2 år: Renate Lund.
- 3 år: Elisabeth Steffensen. 


 Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside og facebookprofil: Inger-Lise Teigland. Mail: jrtweb@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Vi med Jack og redaktør: Rebecca Aversano. Mail: vmj@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Ny med Jack: Monica Berg. For bestilling: Mobil 97192688, eller mail: monica@lucky-jack.net

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside og er kun tilgjengelig for salg til oppdrettere med link.

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44