Styret i rasegruppen

 

 

Styret i rasegruppen:

Leder: Inger-Lise Teigland. Mobil: 97614107 

Nestleder: Maria Huseby. Mobil: 90948046

Styremedlem: Monica Berg. Mobil 97192688

Styremedlem: Igor Uthuslien

Styremedlem: Ingunn Lia Pedersen 

Styremedlem: Ann Mari Nordahl

Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg. Mobil 90088910

Vara styremedlem: Linn Myhre Sjøsåsen

Vara styremedlem: Gunn Eva Tryland Jacobsen

 

Revisor: Liv Katarina Barek

 

Valgkomite:
- 1 år:  Elisabeth Steffensen (hovedansvar for valg 2022). Mail: everbright@live.no
- 2 år: Monica-Kristine Pedersen
- 3 år: Kathrine Nordstrøm Halberg


 Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside og RG Jacks facebookprofil: Inger-Lise Teigland. 

Redaktør for Vi med Jack: Ingunn Lia Pedersen. Mail: jack@norskterrierklub.no (Merk mailen vmj)

Ansvarlig for Ny med Jack: Kari Anne Lundberg. For bestilling: Mobil 90088910, eller mail: kawamo@online.no

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside og er kun tilgjengelig for salg til oppdrettere med link.

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Facebook: Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44