Styret i rasegruppen

 

 

Styret i rasegruppen:

Leder: Inger-Lise Teigland. Mobil: 97614107 (e.kl. 16.30).

Nestleder: Kirsti Skaar. Mobil: 40853396.

Styremedlem: Solveig Naadland. Mobil: 90664873 (e.kl 17.00). 

Styremedlem: Maria Huseby. Mobil: 90948046.

Styremedlem: Monica Berg. Mobil 97192688. 

 

Vara Styremedlem: Tanja S. Berge

Revisor: Mette Erklev 

Kasserer: Kari-Anne Lundberg

 

Valgkomite:
- 1 år: Julie Gaudernack (hovedansvar for valg 2018). Mail: russellville@live.no
- 2 år: Nina Mohn
- 3 år: Renate Lund


 Annet:

Ansvarlig for rasegruppens hjemmeside og facebookprofil: Solveig Naadland. Mail: jrtweb@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Vi med Jack og redaktør: Rebecca Aversano. Mail: vmj@norskterrierklub.no

Ansvarlig for Ny med Jack: Monica Berg. For bestilling: Mobil 97192688, eller mail: monica@lucky-jack.net

  • Pris for Ny med Jack: 50,- pr. blad + porto. Kan betales via Vipps 132680, eller giro. Ny med Jack er et tilbud til oppdrettere med oppdretterlink på rasegruppens hjemmeside. Oppdrettere uten link, har ikke mulighet til å bestille bladet.

 

Kontaktinformasjon:

Fellesmail til styret: jack@norskterrierklub.no 

Rasegruppens kontonummer: 1503 17 00814 

Rasegruppens Vipps: 132680

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44