Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Manchester terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst Excellent på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Kjent status WVD og Patella
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.


Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

OPPDRETTER LISTE 2024
I alfabetisk rekkefølge.

Kennel Kristianas World Of Joy
Kari K. Bloch-Johnsen - Nordby (Rælingen)
Tlf: 909 78 417 - kristianas.world.of.joy@gmail.com

Kennel Magicus Silvestris
Anja Sandemose - Søndeled
Tlf: 911 22 785 - anja.sandemose@icloud.com

Kennel Tsar-Ping
Eva, Ada og Trond Yssen - Sarpsborg
Tlf: 977 18 158 (Eva) / 403 39 961 (Ada) - tsarping@gmail.com

Kennel WestChester
Marie Bergenhem - Rennesøy
Tlf: 45164749 - westchesterkennel@gmail.com

 

Til oppdrettere:
Oppdretterlink koster kr 300,- pr kalenderår, Avgiften forfaller til betaling årlig pr. 1 januar.
Beløpet innbetales til Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545
Merk betalingen med: Oppdretterlink (årstall), rase og navn på kennelen.
Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.
Oppdretterlinker som står ubetalt etter forfall blir automatisk slettet fra listen.

 

(+47) 97 47 49 44