Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som
oppdretter å følge
NKK's etiske_grunnregler for avl og oppdrett.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

OPPDRETTERE

Kennel Black Amic
Tove og Andrea Østigård, Ole Jøran Bjørli

Enervegen 46
2322 Ridabu (Hamar)
Tlf: 47371104 (Tove)/ 47274555 (Andrea)


Kennel Tsar-Ping
Eva, Ada og Trond Yssen
Rosenkrantz gate 28
1721 Sarpsborg
Tlf: 97718158 (Eva) / 40339961 (Ada)


Kennel X-Pected Dine Mite
Kirsti og Eirik Kahrs
Bekkelagsterrassen 19c
1177 Oslo
Tlf: 98842280 / 95070167

 

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44