Miniature Bull Terrier

Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmeside
for rasen Miniature bull terrier

 

Ny retningslinjer for avl gjeldende fra 01.01.2020 

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Miniature Bull terrier

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasens avlsanbefalinger (RAS) følges.  

Valpene registreres i Norsk Kennel Klub  (NKK) 

Helse: Det skal avles på sunne og friske dyr. 

Følgende helse tester skal være foretatt og ha kjent resultat:

Hjerte:  Auskultasjon  +  ultralydutredning hos hjertespesialist.
Nyrer: UPC skal ikke overstige 0,3  + ultralyd for sjekk for PDK.
Hud: klinisk status.
Kne: Patellaundesøkt.
Øye: Individ m DNA resultat carrier/affected skal ha kjent PLL-status via arv eller PLL-DNA test.
Clear x clear = 100%  clear, trenger ikke DNA test.
Carrier x clear = 50 % carrier og 50 % clear trenger DNA test.
Carrier x carrier = 25% affected, 50% carrier og 25% clear, trenger DNA denne kombinasjonen skal ikke gjøres.
Clear x affected = 100% affected trenger DNA test.
Affected x affected =100% affected denne kombinasjonen skal ikke gjøres.
Carrier x affected = 50% affected x 50% carrier trenger DNA test.Denne kombinasjonen anbefales ikke selv om NKKs avlskonsulent har uttalt at den kan gjøres.

Utstilling: Minimum Very Good på offisiell utstilling.

Brukskrav: Ingen

Det forventes også at alle følger NKK sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett 
 

Raserepresentant: Kjersti Groseth  Tlf:  91176234 

E-post: minibull@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44