Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 


 

Kennel Martial`s Breed 
Ann Jeanette Stenhaug Bull  & Ann-Cecilie Gjerset 
Bøkeveien 5B
1659 Torp 
Tlf:  40763443  /  91692145 
E-Post:
  mailto:martialskennel@gmail.com   /  mailto:websjefen@hotmail.com


 

Kennel Garm De Canario 
Sandra Molvik 
Sunde

Tlf: 98078528 

E-Post: mailto:B1_sandra@hotmail.com

 

Kennel Gladiatorbulls

Liz Helena Westgård

Kindingstadvegen

4160 Finnøy

Tlf: 46473389   
Hjemmeside:  
http://www.gladiatorbulls.net/

E-post:  lizhewe@frisurf.no

 

Kennel Northbound 
Tor Erik Huldt-Hagan 
Høsveien 2 
7670 Inderøy 

Tlf: 92871010
Epost:  tehagan@online.no

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44