Oppdrettere

OPPDRETTERE SOM ER MEDLEM I NORSK KENNEL KLUB OG NORSK TERRIERKLUB
Oppdrettere som er nevnt på denne siden, oppfyller kriterier til Norsk Kennel Klub
etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for

Norfolk terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Ingen

 

 Utover dette stilles det ingen krav for å få lenke på disse sidene og det gis ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Oppdretterne er listet alfabetisk, etter kennelnavn.

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.

 

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44