Oppdrettere

OPPDRETTERE SOM ER MEDLEM I NORSK KENNEL KLUB OG NORSK TERRIERKLUB
- sist oppdatert 05. februar 2018

Oppdrettere som er nevnt på denne siden, oppfyller kriterier til Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Utover dette stilles det ingen krav for å få lenke på disse sidene og det gis ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Oppdretterne er listet alfabetisk, etter kennelnavn.

Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med aktuelle oppdrettere. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.


 


Oppdretterlink koster for 2018 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. Oppdrettere som har oppdretterlink kan melde inn valpekull vedrlagsfritt, andre må betale kr. 100,- for å annonsere valper på Norsk Terrier Klubs nettside.

Lenken blir lagt ut når innbetalingen er mottatt.
Merk giroen med: Oppdretterlink 2018 + kennelnavn/rase eller valpekull + kennelnavn/rase

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44