Avlsanbefalinger

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Norwich Terrier  
 

 For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. 

- Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK)

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst ex på offisiell utstilling

-Helsekrav: øyelysning

På raser som har helsemessig utfodringer utarbeides det i samarbeid med NTKs styre, raserepresentantene og oppdretterne, krav om helsetesting.

 

(+47) 97 47 49 44