Oppdrettere

 

 

OPPDRETTERE:

Det finnes oppdrettere av Norwich Terrier i Norge, og raserepresentanten
har oversikt over samtlige oppdrettere av rasen som er medlem av NTK.
Ta kontakt for å få nærmere informasjon.

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)
Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545
Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.
Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Norwich terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

 

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

 

- Helsekrav: Ingen

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som
oppdretter å følge NKK's etiske_grunnregler for_avl og oppdrett.

Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet og
valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere.

 

(+47) 97 47 49 44