Registreringstall

                                                                                        

Norwich Terrier er en populær hund. En rase stadig flere ønsker seg. Naturlig nok. Men Norwich er en hund med lav fertilitet, i den forstand at det fødes ca. 2-3 valper pr. kull.
Det betyr at en må smøre seg med tålmodighet, om en vil ha en Norwich.
I Sverige er det langt flere hunder og oppdrettere. Mange har benyttet den muligheten til å import hund derifra. I de senere år, er det også flere som har importert fra Finland og Russland.

Registreringstallene for Norwich Terrier (fra Dogweb pr 6/12-18)

År 2015 2016 2017 2018
Antall kull 2 1 2 1
Antall individer 7 4 5 2
Snitt pr kull 3,5 4 2,5 2

Importerte hunder (fra Dogweb pr 6/12-18)

År 2015 2016 2017 2018
Hannhund 1 1 3 2
Tispe 3 1   2
Totalt 4 2 3 4

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44