Oslo/Akershus

VELKOMMEN  til

NTK avd. Oslo/Akershus

... en distrikstavdeling i Norsk Terrier Klub
... ønsker å skape et aktivt og trivelig terriermiljø
... vi inviterer også medlemmer fra fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og Hedmark, som er velkommen til delta på våre aktiviteter.

 

Årsmøtet er avlyst pga. at det er ingen kandidater til styrevervene.
 

Ekstraordinært årsmøte i Avdeling Oslo /Akershus blir torsdag 28.3.2019

Sak: valg.

2 styremedlemmer har trukket seg fra styret og styret var ikke fulltallig i utgangspunktet. Styret består nå av for få personer til å være beslutningsdyktig. Derfor blir det Ekstraordinært årsmøte med kun en sak og det er valg. 
Frist for å komme med kandidater er 14.3. 
Forslag sendes til valgkomiteen ved Eirik Kahrs på mail: eirik@omegaakerholdt.no

Dette skal velges:
Leder frem til årsmøte 2020.

2 styremedlemmer 1 som sitter frem til ordinært årsmøte, 1 som sitter frem til årmøte 2020.
1 varamedlem som sitter frem til ordinært årsmøte,
2 valgkomitemedlemmer en for 2 år og en for 3 år.

Aktiviteter 2019

Aktiviteter i 2018

Innkalling til årsmøte 14. november og regnskap med noter og revisjonsberetning

Ringtrening onsdager i Sandvika er i full gang 

JuleMatchShow i Drammen 2. desember

jack russell terrier dog handling child dog stacking lykksalig

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Følg oss på facebook           

 

  Bruk #NTKOA på Instagram


 

epost til avdelingen: oslo@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44