Styret

Styret i avdeling Østfold etter årsmøte 2023
 
Leder

Carol V. Dwankowski
Skippergaten 5
1630 Gamle Fredrikstad

tlf. 93647312
Nestleder

Siw Mbow
Oskleiva 39 A
1771 Halden 

tlf. 98457780 

Sekretær

Laila Gjølstad 

tlf. 41699606
Kasserer

Kenneth Pedersen 

tlf. 40081604 
Styremedlem

Anette Ske Bekken

tlf. 97953538
Varamedlem 

 Inger-Lise Wittingsrud 

tlf. 99531970

Varamedlem 

Kari Anne Horge  tlf. 95297277
 

 

 

 

Valgkomité 
               

 

 
Medlem

 

tlf. 
Medlem

Victoria K. Skjøren 

tlf. 90876320

Varamedlem

Kristine B. Vinje  tlf. 41327314 

 

 

Revisor Anne Løversbakke   
Vararevisor                                                        
     
 

 

 

(+47) 97 47 49 44