Parson russell terrier

Høring blant oppdrettere av rasen om retningslinjer for avl.

Disse retningslinjene må alle som skal formidle sine valper gjennom Norsk Terrier Klub følge. 

Detter er et forslag, og alle oppdrettere av rasen som er medlem, kan komme med tilbakemeldinger. Frist for tilbakemelding er 4.mars. Etter denne datoen blir innkomne synspunkter gjennomgått, og endelige retningslinjer vedtatt.

Tilbakemelding sendes til: post@norskterrierklub.no

1. Valpene blir levert med veterinærattest påført tannstilling og antall testikler.

2.  Valpene blir ikke leverte før de er 8 uker gamle.

3. Valpene registreres i NKK for oppdretters regning snarest mulig.

4. Tisper skal være minst 22 måneder og hanner 18 måneder ved parring.

5. Begge foreldre har oppnådd minst VG på utstilling.

6. Begge foreldre skal være øyelyst før parring.

6. For øvrig gjelder NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Årets Parsonweekend er flyttet fra Sanngrund til Vestby.

På grunn av at kunsthiet ved Sanngrund ikke var tilgjengelig så vi oss nødt til å flytte arrangementet.

Raserepresentant:
Kari-Anne Horge,
Fredrikstad, tlf.
95 29 72 77

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44