Helse

Rasen er liten i Norge og vi har så langt sett lite sykdommer generelt. Rasen kan ikke sies å ha noen spesielt utbredde arvelige lidelser, men som hos alle andre raser, kan det dukke opp enkelttilfeller. Det finnes ingen avlsrestriksjoner vedrørende helse men de norske oppdretterne har i fellesskap utarbeidet følgende ønsker som er beskrevet i vårt RAS-dokument.
Før parring bør minst ett av foreldredyrene ha kjent status som fri for følgende sykdommer:
-LOA, Late Onset Ataxia
-SCA, Spinocerebellar Ataxia
-PLL, Primare Lence Luxation
-JBD, Juvenile Brain Disorder/Juvenile encephalopati
Dette er sykdommer som det er mulig å DNA-teste for gjennom flere anerkjente laboratorier.

 

 

(+47) 97 47 49 44