Oppdrettere


Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Parson russell terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

 

Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

 

Helsekrav: Før parring bør minst ett av foreldredyrene ha kjent status som fri for følgende sykdommer:
-LOA, Late Onset Ataxia
-SCA, Spinocerebellar Ataxia
-PLL, Primare Lence Luxation
-JBD, Juvenile Brain Disorder/Juvenile encephalopati


For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Oppdrettere alfabetisk

Disney Parsonages
Valda Puckiene, Halden, tlf. 
45122131
Mail: doghouse.halden@gmail.com

Epic Soul
Mai Tove Elvsveen, Brumundal, tlf. 47027892

Mail: maitove@riverjoy.no

Norparson
Nils Hoffmann, Risberget, tlf. 
95868093
Mail: norparson@web.de

Starcaps 
Tua Stiernudde, Langhus, tlf 90671252

Mail: starcaps@online.no
https://www.kennelstarcaps.com 

Upperdog
Monika Bartnes, Sunndalsøra Tlf. 45610124
Mail: monibart@frisurf.no

********************************************************************************** 

Vær oppmerksom på følgende:

 

Utover kravene for valpeformidling stilles ingen kvalitetskrav til annonser eller lenke på oppdrettersidene. Det finnes altså ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet, utover det at oppdretteren forplikter seg til å følge NTKs og NKKs retningslinjer innen oppdrett. Valpekjøp baseres alltid på tillit mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Hva bør du tenke på før valpekjøp?

 

-Tenk på at du skal gjøre en langvarig investering i et levende dyr. Som kjøper (forbruker) har du også et delansvar for at oppdretteren "din" har et etisk forsvarlig hundehold og oppdrett. Dersom du kjøper valp fra en useriøs oppdretter bidrar du til at denne oppdretteren kan fortsette på samme måte!

Hva bør du forvente når du kjøper en parson russell-valp for mellom 9 000,- og 10 000 kr., som er en gjengs pris pr. 2011?

 

  • At foreldrene er nøye utvalgt for avl og har et godt gemytt. At de er friske, sunne og rasetypiske, gjerne premierte på utstilling og/eller jaktprøver. En seriøs oppdretter ønsker gjerne å dokumentere kvaliteten i oppdrettet sitt på denne måten.
  • At foreldredyrene er i passende alder for avl og at tispa ikke avles på for hyppig eller har for mange kull. Er du usikker på hva dette betyr; spør valpeformidler eller en erfaren oppdretter.
  • At oppdretteren har erfaring nok til å kunne bistå deg med råd når du trenger det.
  • At valpene har vokst opp sammen med moren sin og at de forblir sammen med henne til de er minimum 7-8 uker.
  • At valpene har fått nødvendig stell og sosialisering. Valpens sosialiseringsperiode starter når den er ca. 3 uker gammel, derfor er oppdretteren viktig i denne sammenheng.
  • At valpene har fått flere behandlinger mot innvollsorm, samt evt. en parvovaksine ved 7-8 uker.
  • At valpen er i fint hold, ser velutviklet ut i kroppen, at den har fått klørne klippet og at den forøvrig virker frisk, sunn og positiv.
  • At valpen leveres ID-merket og med en fersk helseattest fra veterinær. Attesten skal være maksimum to uker gammel.
  • At valpen og hele kullet blir registrert av oppdretteren i Norsk Kennel Klub og på oppdretterens regning. Kun oppdretter kan registrere valpen, en hundeeier kan IKKE selv registrere valpen i ettertid.
  • At valpen leveres med en standard kjøpeavtale fra NKK, evt. med vedlegg.

Du bør sørge for å besøke valpen med mor og søsken i dens oppvekstmiljø. Ikke nøy deg med kun å få møte valpen i bilen på en parkeringsplass eller lignende!

Du bør forvente å få hilse på valpenes mor og evt. far, dersom han også finnes i nærheten.

Spør gjerne oppdretteren om dennes erfaringer med rasen og hvorfor han/hun gjorde akkurat denne paringen. En seriøs oppdretter vil kunne svare deg.

Av og til har en oppdretter en valp som har utstillingsfeil eller andre skavanker. Dette skal fremgå av kjøpeavtalen og leder ofte til nedsatt pris.

 

Av og til ønsker oppdretteren en sameieavtale eller forvertavtale. Sørg da for å få en ordentlig kontrakt på dette. Forhør deg omkring vedr. hva som er vanlige vilkår for slike avtaler. Ta gjerne også en titt på Norsk Kennel Klubs skjema for forvertsavtaler samt kjøpeavtale på forhånd.

Oppdrettere "din" bør som et minimum følge Norsk Kennel Klubs krav og retningslinjer for oppdrett. Mange seriøse oppdrettere er også tilknyttet Norsk Terrier Klub og må følge klubbens egne retningslinjer for avl og valpeformidling.

Tenk deg grundig om før du kjøper valp dersom du mener at oppdretteren virker useriøs. Da bidrar du til at denne kan fortsette på samme måte!

***************************************************

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

 

 

(+47) 97 47 49 44