Sealyham terrier

Ny retningslinjer for avl gjeldende fra 01.01.2020 
 

Avlsanbefaling 

Oppdrettere som ønsker å stå oppført som oppdretter og formidle valper via Norsk Terrier Klub sine hjemmesider plikter å følge klubbens til enhver tid gjeldene retningslinjer og registrere alle valper i NKK.
Det forventes også at alle følger NKK sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
For rasen Sealyham terrier må minst følgende krav være oppfylt
Helse: Det skal avles på sunne og friske dyr. 
Følgende helse tester skal være foretatt og ha kjent resultat: 
Utstilling: Minimum Very Good på offisiell utstilling.
Brukskrav: Ingen

Sealyham terrieren er i dag en robust, sporty, modig, glad og vennlig selskapshund med stor personlighet. Rasen krever en god del pelsstell i form av greing, børsting og trimming.

Raserepresentant:
Ingen representant for rasen
Kontakt: post@norskterrierklub.no

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44