Oppdrettere

Oppdrettere:

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Sealyham  terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges.https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

 

Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

 

Helsekrav: Ingen

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Sealy West
Vivi Waag
Postboks 6 Sandsli
5861 Bergen
Tlf: 986 39 600
vivi@sealywest.net

 
 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

 

 

(+47) 97 47 49 44