Helse

Silky Terrier er en frisk og sunn rase uten noen spesielle helse problemer, dette takket være nøye bruk av avls dyr.
Noe dukker opp no og da men dette er ikke noe stort problem, og hunder med feil/lidelser/sykdommer blir tatt ut av avl.
I dag sjekkes silky for øyesykdommer og patella. Siden de første ble sjekket i 2008 er det blitt utført over 60 øyelysinger hvor det kun er påvist noe ved 16 tilfeller. Patella er nok utført tilnærmet på like mange hunder men vanskeligere å ha oversikt over da NKK først begynte med å registrere patellasjekk på dogweb nylig. Oppdrettere i rasen har stort fokus på å fortsette å holde rasen frisk og sunn. 
Alle silkyer anbefales å øyelyses og patellasjekkes.

Under kommer en oversikt over sykdommer/lidelser hos hunder.

 

HD/AD/AA

Sykdommen hofteleddsdysplasi, forkortet til HD, oppstår når hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre slik som de skal. Da dannes lett sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger, som er kroppens forsøk på å stabilisere leddet. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, noe som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Det finnes fem ulike grader av denne defekten, alt etter om hunden har normale hofteledd eller større eller mindre avvik fra det normale. Hvert hofteledd graderes fra A til E. Dersom hofteskålen og lårhodet  passer perfekt sammen er hunden fri for HD, og får grad A. Så graderes det ”nedover” i alfabetet etter hvor store utviklingsfeil det er.

Albueleddsdysplasi, forkortet til AD, er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i albueleddet. De vil på samme måte som HD etter hvert gi smerter og forkalkninger. 

Grad A/B- FRI
Grad C- Svak
Grad D- Middels
Grad E- Sterk
Kun grad A/B og C kan brukes i avl, C bør da pares med frie hunder. (Spør veterinæren)

Hos Silky: I dag sjekkes ikke rasen/avls hunder for dette da vi ikke kan se at dette er noe problem til rasen.

 

Patella Luksasjon

Løs Kneskål

Patella luksasjon er et vanlig ortopedisk problem hos hunder av små raser, for eksempel pomeranian, chihuahua, bichon frise og dvergpuddel. Problemet er mindre vanlig hos store raser og hos katt.

Den vanligste form av patella luksasjon er når patella forskyves ut av skålen mot innsiden av låret (medial patella luksasjon). Som regel er dette resultatet av en unormal utvikling av skjelettet i ung alder. En kombinasjon av mangel på vinkel av lårhalsen, innover dreining av senefestet på leggbeinet og en grunn kneskål.

Patella luksasjon kan graderes slik:

Grad 0: FRI
Grad 1: Patella ligger på plass, men lar seg luksere på utstrakt ben, og glipper tilbake på plass med en gang.
Grad 2: Patella lukserer ved fleksjon av kneleddet og forblir luksert til den legges tilbake på plass manuelt eller at kneleddet strekkes.
Grad 3: Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved bøyning
Grad 4: Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på plass.
Kun grad 0 og 1 bør brukes i avl. Hunder med grad 1 bør da kun pares med hunder med grad 0.

Patella luksasjon kan med tiden resultere i sekundære forandringer i form av kronisk inflammasjon i leddet, slitasje på bruskoverflaten, forkalkninger i leddet (disse er dessverre irreversible), leddsmerte og forverring fra mindre grad av patella luksasjon til en mer alvorlig grad.
Det er derfor viktig å ta kontakt med din veterinær å få en vurdering av knærne ved mistanke om løs kneskål.
De fleste hunder med dette problemet viser mild til moderate leddsmerter, halthet, ”hinker” med det ene benet, liker ikke å hoppe opp i sofa eller gå opp trapper.
Noen hunder kan være uten symptomer. Er du i tvil føl deg fri til å be om en vurdering på hundens helsesjekk.

 

Hos silky: I dag anbefales det at alle silkyer sjekkes, iallefall ved bruk i avl. Ikke fordi vi ser på dette som et helseproblem til rasen, men fordi vi ønsker å gjøre det for å holde rasen sunn og frisk.

 

Legg Perthes

Legg-Perthes sykdom er en hofteleddssykdom. Tilstanden er karakterisert røntgenologisk som en avflatning av lårhodet. Lidelsen ble første gang beskrevet hos hund i 1937.
Legg-Perthes sykdom forekommer kun hos dvergrasene. Det er ingen forskjell i kjønnsfordelingen på denne sykdommen hos hund.
Sykdommen oppstår i løpet av det første leveåret, varierende fra 3-13 mnd. Gjennomsnittlig alder for opptreden av symptomer er ca. 7 mnd.

I de fleste tilfeller oppstår det gradvis halthet på et bakben. Kun hos 10-15% opptrer sykdommen i begge bakbena. I noen tilfeller observerer eier en akutt oppstått bakbenshalthet. Ofte kommer og går symptomene i begynnelsen, men øker slik at hunden til slutt ikke vil belaste beinet i det hele tatt. Hunden har smerter i hofteregionen, særlig dersom lårbenet føres utover. Lårmuskelaturen svinner i mer eller mindre grad.

Diagnosen bekreftes ved røntgenundersøkels. På røntgenbildet ser man forminsket tetthet i knokkelstrukturen i lårhodet. I de alvorlige og langtkomne tilfellene blir det konturforandringer i form av avflatning av lårhodet og beinpåleiringer i hofteskålen og rundt lårhalsen. I milde tilfeller (ca. 25%) skjer det en spontan avhelning ved at sykt benvev erstattes av nydannet vev. Lårhodets kontur vil imidlertid alltid være forandret.

I de alvorlige tilfellene som medfører konstante smerter, er det nødvendig med operasjon hvor lårhodet fjernes. Lårhalsen avrundes nøyaktig slik at den kan danne "leddflate" mot hofteskålen. Etter operasjon er det svært viktig med fysioterapi i form av aktive og passive bevegelser av det nye "leddet". Svømming kan være en fin postoperativ aktivitet. De fleste pasientene blir smertefrie etter en slik operasjon.

Hos Silky: I dag er det lite av dette, tidligere på 90 tallet og 00-tallet var det noen tilfeller. Dette skyldes at hundene dette gjalt ble tatt ut av avl og kombinasjoner dette førte til ble ikke gjentatt eller noe lignende ble ikke gjort. 

Hjerte

Ved den årlige vaksinasjonen vil hundens hjerte normalt undersøkes ved auskultasjon (veterinæren lytter på hundes hjerte med stetoskop). Eier kan da be om bekreftelse på at det ikke er oppdaget bilyder på hjertet, og denne kan sendes inn til klubben på samme måte som patellaattester. Hunder med bilyd på hjertet bør ikke brukes i avl med mindre en klar ikke-arvelig årsak til bilyden kan påvises.

 

Øyne

Alle silkyer anbefales å øyelyses, spesielt før avl

 

Katarakt (Grå stær)

Katarakt er en fortetning i linsen som hvis den angår store deler av linsen, vil føre til blindhet.
Katarakt kan forårsakes av flere ting, for eksempel skade (kraftig slag mot øyet), sykdom i øyet som PRA, eller sykdom generelt i kroppen som sukkersyke. En del katarakter er arvelige og ved øyelysing ønsker man å utelukke individer med arvelig katarakt fra avl. Kun hunder med påvist katarakt hvor det står "ant.sut.l" kan/bør brukes i videre avl.

 

Cherry Eye

En rød klump i øyevinkelen på unge valper kan være et cherry eye (fremfall av tårekjertelen) eller en blinkhinneknekk. Lidelsene forekommer med en viss rasedisposisjon. I gamle dager ble kjertelen klipt vekk for å løse problemet, men det førte ofte til at hunden fikk problemer med tørre øyne når den ble gammel. I dag er vi derfor opptatt av å bevare kjertelen.

 

Retinal Dysplasi

Retinal dysplasi er en medfødt misdannelse i netthinnen som kan angå avgrensede områder eller i mer sjeldne tilfeller hele netthinnen. Vi beskriver utbredelsen som: (multi)fokal, geografisk eller total.
Alle hunder som blir øyelyst i Norge blir også sjekket for retinal dysplasi. Se punkt 4 på attesten for øyeundersøkelse. Øyelysing ved 1 års alder er viktig for å avdekke slike medfødte lidelser.
Man antar at det er en autosomal recessiv nedarving på de raser som er undersøkt til nå.
Avlsanbefalinger:

* Retinal dysplasi (RD) dømmes som arvelig uansett rase.
* Fokal, multifokal eller geografisk RD – Hunden kan brukes i avl, men bør parres med øyelyst hund fri for RD.
* Hunder med total RD skal ikke brukes i avl.
 

Atresia puncta lacrimalis

Atresia puncta lacrimalis kalles også punkta-atresi. Den innebærer at det mangler tårekanaler i den indre øyekrok. Tilstanden er medført og resultatet blir at pelsen misfarges av en konstant strøm av væske. En såkalt tårerand.Åpninger for tårekanalene finnes både i øvre og nedre øyelokk. Kanalene løper sammen i en felles kanal som dreneres gjennom nesen. Tårekanalene på høyre og venstre side er helt uavhengige av hverandre. Kanalene kan mangle på bare den ene siden. Manglende kanal fra øvre øyelokk trenger ikke gi hunden særlige problemer. Men manglende kanal i nedre øyelokk vil føre til en økt avrenning av tårer fra øyekroken, noe som lager en fuktig stripe i øyekroken. Kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har samme feil.
 

Distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår
 

  1. Distichiasis, hvor feilstilte øyehår vokser ut av åpningene på de Meibomske kirtler i øyelokkskanten

  2. Trichiasis, hvor normalt plasserede øyehår er i kontakt med hornhinnen og dermed gir irritasjon og flyt av tårer.

  3. Ektopiske cilier, hvor feilplasserte øyehår vokser ut gjennom bindehinnen innvendig på øyelokket.

Hunder med mild eller moderat grad kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår.

Persisterende pupillmembran (PPM)

Persisterende pupillmembran (PPM) er  rester fra fosterstadiet av et nettverk av blodkar i fremre øyekammer. Dette nettverket skal normalt være forsvunnet kort tid etter at hunden har åpnet øynene, men i noen tilfeller ser vi restene av blodkar som tynne brune strenger inne i øyet foran regnbuehinnen. Disse kan strekke seg fra den ene siden av regnbuehinnen (iris) til den andre, de kan gå fra regnbuehinnen og feste seg på baksiden av hornhinnen eller fra regnbuehinnen og feste seg foran på linsen. Små forandringer affiserer ikke hunden i det hele tatt, mens store forandringer kan påvirke synet. Hunder med små forandringer kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har PPM. Dersom det er krysset av for “affisert” vurderer øyelyseren forandringene som så alvorlige at hunden ikke bør brukes i avl.

 

(+47) 97 47 49 44