Oppdrettere

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Silky terrier.

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges.

https://norskterrierklub.no/ras/

1. Valpene blir levert med veterinærattest påført tannstilling og antall testikler.

2. Valpene blir ikke levert før  8 uker gamle.

3. Valpene registreres i NKK for oppdretters regning snarest mulig.

4. Begge foreldre har oppnådd minst excellent i JK/AUK/AK. Jakthunder må ha oppnådd minst 1. premie på hiprøve eller 1. premie i JK/AUK/AK.

5. Tisper skal være minst 20 måneder ved paring.

6.Helsekrav: Øyelyst og kjent Patella status på dogweb.
En av foreldre dyrene kan ha opptil grad 1 patella på den ene eller på begge bena og brukes i avl, men da SKAL den andre ha patella status på 0/0 på begge ben. Grad 2 skal ikke avles på.

7. Vedrørende hale- og ørekuperte hunder som ikke kan utstilles, må hunden vurderes etter gjeldende premiedefinisjon/standard. Dette gjøres enkeltvis av autorisert utstillingsdommer for rasen. Vurderingen skal ikke skje i hundens hjemmemiljø. Dommerliste og vurderingsskjema fås ved henvendelse til NTK’s styre. Skjemaet, i utfylt stand, vedlegges valpeinnmeldingsskjemaet. Utgiftene dekkes av hundeeier.

8. For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge 
NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett

 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Oppdretterene står alfabetisk etter kennel navnet.
Trykk på kennel navn og du kommer til evt hjemmeside hvis oppdretteren har det, ønsker du og kontakte kennelen kan man bare trykke på navnet og sende de en mail.

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Kennel Silkiblue - Trondheim
Vibeke B Letnes - TLF: 932 25 828

Kennel Silky Bel Air - Trondheim
Lill Karin Wærdahl - TLF: 454 13 980

Kennel Skogtun - Avaldsnes
Anne Margrethe Trengereid - TLF: 926 41 709

Kennel Sweet Thing - Klæbu
Tom Clausen og Guri Dybvig Eidsvå - TLF: 920 25 482

 Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

 

(+47) 97 47 49 44