Oppdrettere

Oppdrettere:

Kennel Silkiblue 
Vibeke B Letnes

Kennel Silky Bel Air
Lill Karin Wærdahl


Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Oppdretterene står alfabetisk etter kennel navnet.
Trykk på kennel navn og du kommer til evt hjemmeside hvis oppdretteren har det, ønsker du og kontakte kennelen kan man bare trykke på navnet og sende de en mail.

 Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

Norsk Terrierklubbs retningslinjer  for innmelding av valpekull:

1. Valpene blir levert med veterinærattest påført tannstilling og antall testikler.

2. Valpene blir ikke levert før 7-8 uker gamle.

3. Valpene registreres i NKK for oppdretters regning snarest mulig.

4. Begge foreldre har oppnådd minst excellent i JK/AUK/AK. Jakthunder må ha oppnådd minst 1. premie på hiprøve eller 1. premie i JK/AUK/AK.

5. Tisper skal være minst 20 måneder ved paring.

6. Vedrørende hale- og ørekuperte hunder som ikke kan utstilles, må hunden vurderes etter gjeldende premiedefinisjon/standard. Dette gjøres enkeltvis av autorisert utstillingsdommer for rasen. Vurderingen skal ikke skje i hundens hjemmemiljø. Dommerliste og vurderingsskjema fås ved henvendelse til NTK’s styre. Skjemaet, i utfylt stand, vedlegges valpeinnmeldingsskjemaet. Utgiftene dekkes av hundeeier.

7. For øvrig gjelder NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44