Tenner

 

Alle tennene har navn og nummer.

Alle tennene har navn og nummer

 En voksen hund har til sammen 42 tenner fordelt på 4 forskjellige tanntyper:

  • fortann

  • hjørnetann

  • premolar (fremre kinntann)

  • molar (bakre kinntann)

I overkjeven er det 6 fortenner, 2 hjørnetenner, 8 premolarer og 4 molarer, altså til sammen 20 tenner. I underkjeven er det 6 fortenner, 2 hjørnetenner, 8 premolarer og 6 molarer, altså til sammen 22 tenner.

Alle tennene har navn og nummer:
Framtennene kalles incisiver og forkortes til I. De er spisse og skarpe og brukes til å rive maten løs fra et byttedyr. Så kommer de store hoggtannene, eller hjørnetennene som kalles canintenner og forkortes til C. De blir brukt til både angrep for å skaffe seg mat og for å forsvare seg. De er lange og sterke og lager dype hull i byttet eller fienden.
 
Rett bak hoggtennene kommer forjekslene eller premolarene som forkortes til P. Den premolaren som er nærmest hjørnetanna, P1, er bitteliten. Premolarene tror man har størst funksjon når byttet skal bæres hjem, men de har også en viktig rolle i forsvaret. Den bakerste premolaren i overkjeven er spesielt kraftig. Den kalles for ulvetannen.
Rett bak dem kommer de store jekslene, eller molarene, M. Jekslene kalles også rovtenner da deres oppgave er å knuse harde ting slik som bein. De bakerste jekslene har knudrete overflate og er de eneste av hundens tenner som kan brukes til og virkelig tygge med.

 

Her er en 1 år gammel silky med alle tenner.


Bitt

Normalt skal overkjevens fortenner så vidt bite foran underkjevens fortenner. Dette kalles saksebitt. Når underkjeven er for kort, slik at fortennene i overkjeven står tydelig foran dem i underkjeven, kaller vi det overbitt. Overbitt kan føre til at hjørnetennene kommer i feil forhold til hverandre, og kan presse hverandre ut av stilling. Det motsatte, altså når tennene i underkjeven biter foran tennene i overkjeven, kaller vi underbitt.

Her er et saksebitt.


Valptenner

Valpens melketenner bryter fram en for en etter fødselen.  Når valpen er ferdig med dieperioden er alle tennene framme og utvokste. Melketennene skiftes ut allerede fra 15 - 20 ukers alder, og de blivende tennene er fullt utvokst når hunden er 7 måneder gammel. Hos de små rasene er det ikke sjelden at melkehjørnetennene blir stående for lenge. Vi vil da finne dobbelt hjørnetannsett hos disse hundene, noe som kan føre til at de permanente tennene får feil stilling og kan lage sår i hundens gane. Det lønner seg derfor å få trukket melkehjørnetennene hos en veterinær dersom man oppdager et slikt dobbelt hjørnetannsett.

Her er en valp med sine små , men skarpe melketenner.


Det er viktig for hundens helse og velbefinnende at munnhulen og tennene er friske og i god stand. Du bør derfor venne hunden til å bli sett og stelt i munnen fra den er valp. På den måten oppdager du lettere dersom det oppstår skader eller sykdommer i munnhulen. 


Tannstein forekommer som et gulbrunt belegg på tennene. Belegget starter opp ved tannkjøttet og brer seg etter hvert nedover tannen. Forekomsten av tannstein er størst på de små rasene. Lite tannstein kan fjernes med en tannsteinskrape, men dersom tennene er hardt angrepet bruker veterinæren heller et ultralydapparat for å fjerne belegget. Hunden må da gis beroligende eller legges i narkose. På små hunderaser kan det være nødvendig med en eller flere behandlinger i året.


Tannmangel

Hos enkelte raser er tannmangel vanlig og ses på som nesten normalt. Hos andre raser er det svært viktig at tannsettet er komplett. Spesiell gjelder dette tyske raser, og raser som bedømmes av tyske dommere. Hos engelske raser og av engelske dommere, ser man som regel langt mildere på om det skulle mangle en tann. Tannmangel har eksistert hos hund i tusener av år. Undersøkelser viser at kanskje 40 % av alle hunder mangler en eller flere tenner. En hund kan miste en tann under oppveksten, tannen kan være der, men den har ikke brutt gjennom tannkjøttet, men de fleste tannmangler er arvelige. De tennene som vanligvis er borte er jekslene, men også andre tenner kan mangle.


Laget av Vibeke B. Letnes

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44