Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Skotsk terrier.

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

 

Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

 

Helsekrav: Ingen

 

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Kennel Tatler
Peter R. Hewitt
Asdalveien 42, 3960 Stathelle
Tlf. 951 88 809

 Tatler-scottie.blogspot.no    

 

Kennel Scanwayn

Guri Hafsten Aalerud

Leangjordet 40

1364 Nesbru

Tlf: 66781702 / 90655947

E-mail: guriaale@online.no

 

Kennel Black Horn
Gerd Anthonisen og Laila Gjølstad

Parkstien 1

1622 Gressvik

Tlf: 41699606

E-mail: lailagjolstad@gmail.com

 

         

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44