Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Black Horn's
Gerd og Jarl Anthonisen
Økernveien 244 B, 0584 Oslo
Tlf: 928 38 992/ 926 59 811


Kennel Scanwayn's
Guri Hafsten Aalerud
Leangjordet 40, 1394 Nesbru
Tlf: 66 78 17 02 / 906 55 947

 

Kennel Tatler
Peter R. Hewitt
Asdalveien 42, 3960 Stathelle
Tlf. 951 88 809

 Tatler-scottie.blogspot.no    

         

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44