Regler

§ REGLER FOR UTREGNING AV ÅRETS SKOTTE §

 

Resultatene fra norske utstillinger legges ut på NKK’ nettsider. Det er kun disse utstillingene som gjelder.  Hundene må være i norsk eie.

Det resultatene fra de fem beste utstillingene som teller.

 

BIR:                             10 p + antall hunder slått i begge kjønn

BIM:                             8 p  + antall hunder slått i sitt kjønn

BTK/BHK 2:                  4 p + antall hunder slått i sitt kjønn

BTK/BHK 3:                  3 p + antall hunder slått i sitt kjønn

BTK/BHK 4:                  2 p + antall hunder slått i sitt kjønn

 

                                                                   

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44