Oppdrettere

 

Oppdrettere:

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub, og som har betalt for oppføring.

(Se mer informasjon om krav og anbefalinger til avlsdyr nedenfor)

 

 

BONNY HILL
Trond Storsveen
Vestre Eikenga 33
3404 LIER
Tlf. 99359007

 

SKORRADALS
Birgitta Birgisdottir

Kleivavegen 41
4262 AVALDSNES
Tlf. 95484232

 

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 
Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Skye terrier:

  • For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/
  • Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).
  • Avlsdyrene må ha oppnådd minst Excellent på offisiell utstilling. 
  • Tispen må være fylt minimum 22 måneder ved paring. 
  • Helsekrav: Ingen, men det anbefales å sjekke foreldredyrene for følgende:
  • Patellaluksasjon
  • Albuer (I Norge er det per i dag ingen offisiell avlesing for kondrodystrofe raser. Det anbefales at røntgenbilder sendes til Finland for avlesing. Kontakt raserepresentant for mer informasjon)

 

Informasjon til oppdrettere som ønsker å stå oppført på denne siden: 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44