Valper

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for raser uten egen rasegruppe.

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges.

- Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).
- Avelsdyrene må  ha oppnådd minst Excellent på offisiell utstilling.
- Anbefalte helsekrav: Sjekke for patella luxsasjon samt røntgenevaluering av albuer (Forearm evaluation).  

Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

 

 

Skye Terrier-valper

Skye Terrier-valp

 

Skye Terrier-valp

 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44