Staffordshire bull terrier

Velkommen til Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier

På disse sidene vi du kunne finne oppdatert informasjon om hva som skjer iløpet av året. I menyen til venstre vil du se flere kategorier som inneholder forskjellige temaer og informasjon. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med rasegruppen på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no

 

:::SISTE NYTT:::

23.04.2022 - Vedtak på NTK's GF vedr. avl på dilute
04.06.2022 - Innkalling til Oppdrettermøte 04.06.22
21-22.05.22 -
Vikingvinner 2022, sefacebook arrangement her
10.03.22 - Helseundersøkelsen 2021 er klar

23-23-04.22 - Nybegynnerkurs Agility (Bergen)
02.04.22 - Vintervinner 2022 02.04.22
26-27.03.22 - Introkurs i Barn Hunt BERGEN og OSLO
20.01.22 - Valpekjøpsveileder oppdatert.
15-16.01.22 - Grunnkurs i Barn Hunt

13.10.21 - Innkalling oppdatert med Regnskap
02.10.21 - Årsmøteinnkalling finner du her
30.09.21 - Seminar & Årsmøte 23.10.21
09.06.21 - Introkurs i styrketrening 24.10.21
09.06.21 - Nye importregler for SBT
19.05.21 - RG arrangerer kynologikurs i august
13.05.21 - Nyhetsbrev sendt ut
10.04.21 - Helseundersøkelsen er avsluttet

 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!


 

Årsmøte 5. november
Vi avholder vårt årsmøte 5 november. Frist for innsendelse av saker og kandidater til styret er 01.10.22.
Saker til årsmøtet sendes til styret på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no - merk eposten med "sak til årsmøtet".
Kandidater til styret må være forespurt og ha akseptert før de oversendes til valgkomiteen på epost:
Juliasthomsen@gmail.com - merk eposten med "kandidat til styret"

Rasegruppen sender ut innkallingen med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes til medlemmene, enten per post, e-post eller legges ut på hjemmesiden. De feste legger innkallingen ut på klubbens hjemmeside. Har du ikke tilgang til internett ta kontakt med styret i rasegruppen det gjelder og få innkallingen tilsendt med vanlig post. Forslag på kandidater må være rasegruppens/avdelingens valgkomité i hende/post- stemplet senest 5 uker før møtedato. Forslag til saker en ønsker behandlet på årsmøtet må være rasegruppen/avdelingens styre i hende/ poststemplet senest 5 uker før møtedato. (Forslag kan også sendes på e-post)Oppdrettermøte gjennomført 4. Juni

Vi takker for deltagelse på vårt aller første oppdrettermøte med online streaming. Dette ga mersmak og tilbakemeldingene var gode. Vi har diskutert relevante temaer og vi ser frem til flere oppdrettermøter.
24 stykker deltok på møtet og dette var følgende oppdrettere:
 
 • Anette Berge - Hard Rock Staffords
 • Camilla Berger - Stavenstaff
 • Christine Seeger - Incredible Heart
 • Frode Kristiansen - Bull I Nord
 • Glenn Berg - Starlines Power
 • Hakon Didriksen -
 • Hanne Kristine Andreassen - Furred Bandits
 • Hanne Ulleberg - Staffville
 • Helen Kristiansen - Kedisto Kennel
 • Hilde Markussen - Lille Bulle
 • Ingeborg Vist Osvoll - Superpaw
 • Isabell Danielsen - Lunostaff
 • Janne Sunde - Spot On Staffords
 • Jeanette Bergstrøm - Caliberstaff
 • Joachim Braude -
 • Katrine Haraldsen - Daintydiamond
   
 • Linda Heian - Toxaris
 • Malin Paulsen - Bravestaff
 • Marianne og Glenn - Galeostaff
 • Mohammed og Siw Mbow - Makasi-staff
 • Silje M. Vo - Raystaff
 • Silje Sofie Kofstad - Kennel Dumpastaff
 • Taran Lunde - Pandorastaff
 • Therese Wyller - Fastback

Vedtak på Norsk Terrier Klub's Generalforsamling vedrørende fremtidig avl på dilute (blå/fawn)

23.04.2022 har Norsk Terrier Klub avholdt generalforsamling og følgende forslag (innsendt av Silje Vo, Marianne Homlong, Ingeborg Havsø, Malin Paulsen, Isabell Danielsen, Thea Aaseth, Katrine Haraldsen, Camilla Berger og Sandra Holme) ble enstemmig vedtatt:
 
«Det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med fargedilutasjon (blå eller fawn). Avkom av slike kombinasjoner ilegges automatisk avlssperre. Ytterliggere konsekvenser for oppdrettere som gjør slike kombinasjoner avgjøres av NKK i samarbeid med NTK».
 
Bakgrunnen for forslaget er det svært useriøse markedet som mange oppdrettere av blå hunder står bak. Vi er bekymret for dyrevelferden for avlsdyrene i tillegg til den ukritiske utvelgelsen av avlsdyr så lenge de produserer avkom med fargen blå.
I tillegg rammer sykdommen CDA kun hunder med dilute fargegen og vi tror det er store mørketall rundt denne sykdommen som ofte blir diagnostisert som allergi uten videre utredning som bekrefter CDA (ved biopsi).
Ved å utelukke avl på hunder med dilute fargegen vil vi både redusere det useriøse markedet samtidig som at risikoen for CDA blir mindre.
Styret i Rasegruppen for SBT ser på vedtaket som en seier for rasens fremtid i Norge og venter på at vedtaket behandles hos NKK.

 


 Nytt ved import av Staffordshire bull terrier!

Gjelder for import fra og med 1.juli 2021.
Det skal nå kun tas blodprøve av hunden i Norge etter ankomst, (altså ikke lenger blodprøver i fødelandet før import).
Prøven skal sendes til Laboratorium for Medisinsk genetikk ved Veterinærhøyskolen, NMBU. ID-merking skal kontrolleres, og Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven.

I en overgangsperiode frem til 1.september aksepteres både prøver tatt i hjemlandet før import og prøver tatt i Norge etter ankomst.


 

Styret informerer

Det vil nå ikke være en valpeformidler i Rasegruppen da det sjelden eller aldri er valper å formidle til de som tar kontakt. På grunn av den høye etterspørselen etter valper får de fleste oppdrettere solgt de valpene de har på egenhånd. Vi ønsker alikevel å hjelpe de som er på jakt etter valp og har utformet en «valpekjøpsveileder» med gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire Bull Terrier.

Dere må ta jobben selv med å kontakte oppdrettere, og ja, det kan være en tidkrevende og lang prosess, men ha is i magen og vent på den rette valpen med best mulig forutsetninger og med en oppdretter som stiller opp og veileder hele hundens liv.
Link til valpekjøpsveileder, klikk her
Ved henvendelser til styret ta kontakt på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no
(merk at styret ikke kan anbefale oppdrettere eller valpekull og vi henviser til valpekjøpsveilederen)


 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44