Staffordshire bull terrier

Velkommen til Rasegruppen for Staffordshire Bull Terriers Webside 

På disse sidene vi du kunne finne oppdatert informasjon om hva som skjer iløpet av året. I menyen til venstre vil du se flere kategorier som inneholder forskjellige temaer og informasjon. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med rasegruppen på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no:::SISTE NYTT:::


Årsmøte 2019

Årsmøte og valg i Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier 2019
Valget finner sted på årsmøtet lørdag 26 oktober 2019. Informasjon om tid og sted vil komme senere.
Forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen: cathrine@octagon-staffords.no
Forslagene må være rasegruppens valgkomite i hende senest 5 uker før møtedato, dvs. 20 september 2019. Foreslåtte kandidater må være spurt og sagt ja til å stille på valg.
Saker som rasegruppens medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være rasegruppens styre i hende senest 5 uker før møtedato, dvs. 20 september.
Saker til årsmøtet sendes til: staffordshirebull@norskterrierklub.no
OBS! Merk mail med «årsmøte»! Viktig!
Alle rasegruppens medlemmer som har betalt kontingent til NTK og rasegruppen for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Kandidater til valg blir presentert på årsmøtet, i innkallingen og på rasegruppens hjemmeside 3 uker før møtedato.
 

 


 

Demodex prosjekt 

Dr Lingaas ved Norges veterinær høyskole trenger en blodprøve fra en hund med “helkropps/ ganske utbredt» diagnostisert Demodex. Har din hund dette og du kunne tenke deg å bidra til forskning på denne lidelsen. Ta kontakt med Lingaas på mail hundoghelse@nmbu.no

 

 


 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44