Staffordshire bull terrier

Velkommen til Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier

På disse sidene vi du kunne finne oppdatert informasjon om hva som skjer iløpet av året. I menyen til venstre vil du se flere kategorier som inneholder forskjellige temaer og informasjon. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med rasegruppen på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no

 

Siste Nytt Kommende arrangement:

 


Innmelding av diagnose/funn ikke registrert i NKK

Som et ledd i Rasegruppens arbeid med rasen ønsker vi å tilby en mulighet for å registrere diagnoser og kliniske funn som ikke registreres i Dogweb.
Se mer under Helse, klikk her; Skjema for diagnose/kliniske funn


 

** Ekstraordinært årsmøte avholdt 11.04.24 **

I vedtak på ekstraordinært årsmøte 11.04.24 ble det vedtatt endring i avlsanbefalinger.
For å kunne annonsere valper på Rasegruppens websider OG annonsere oppdretterlink må avlsanbefalingene oppfylles.


Dette innebærer også at Opplysningskjema skal fylles ut av oppdretter og hannhundeier ved hver kombinasjon og at dette sendes inn til SBT RG på følgende epost adresse:
rasegruppensbt@gmail.com - vennligst benytt kullnr og kennelnavn i emnefeltet. Endringen trer i kraft fra 11.04.24 og gjelder alle paringer gjennomført fra denne dato.
Protokoll fra møtet finner du her


Ler mer og last ned filer her

 


 

 
Oppdrettermøte avholdt 19.03.24
Dagens avlsanbefalinger ble diskutert og små endringer i fremlagt forslag ble utført. Forslaget blir fremlagt på ekstraordinært årsmøte som RG kaller inn til innen kort tid.
Møtet ble avholdt med følgende 24 deltagere:
Arcticsunstaff, Ckstaff, Daintydiamond, Dumpastaff, Epic Hope, Eyrstaff, Fangornstaff, Furred Bandits, Goldstaff,
Ann Catrin Meldgaard, Kedisto Kennel, Khaleestaff, Kennel Staffstruck, Kennel SuperPaw, Kennel Tittamor, Lunostaff, Magneticstaff,
Raystaff, Spicy ice, Stavenstaff, Toxaris, Wipeoff, Incredible Heart, Kennel Stavenstaff.

 

Nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmer sporadisk. Husk og sjekk søppelfolderen om du ikke mottatt disse.

 


 

23.04.23⚠️ TO BÆRERE av L2HGA PÅVIST ⚠️
Rasegruppen har på bare fire uker registrert at det har dukket opp TO ubeslektede bærere av L2hga i Dogweb. Vi applauderer eierene som har testet hundene, MEN dette gir videre grunn til svært stor bekymring.
Les om L2hga her:
https://norskterrierklub.no/Userfiles/Sites/files/SBT/L2hga_HC_2020.pdf

 

Hundene det gjelder er:
⚠️ Tormund Giantsbane, Regnr: NO45420/20
https://www.dogweb.no/hundedatabase/dog?id=ce80ea1c-9b89-47e7-a0ae-5d4bb7f6cc2d
FAR: Loke, REGNR NO33286/17 - 22 avkom i 3 kull
MOR: DNA testet
 

⚠️ Starlines Power Dixie Diana, Regnr: NO30510/21
https://www.dogweb.no/hundedatabase/dog?id=751d6e6a-e7d4-408e-9bf9-23bf6a334695
FAR: Starlines Power Uzi Guzman - 46 avkom i 8 kull
- KUN MORMOR har ukjent status: Oreo Half Baked OctaBlues
MOR: Starlines Red Rose Bella - 13 avkom i 2 kull
- KUN MORFAR har ukjent status: Vangerbull Ice Mulhacen
Det er også registrert mange barnebarn etter far.

ALLE hunder i slekt med disse MÅ DNA-TESTES for L2hga, spesielt viktig DERSOM de skal benyttes i avl.
Vi oppfordrer også ALLE til å sørge for at deres Staffordshire Bull Terriere har dokumentert kjent status på både L2hga & HC, og FRARÅDER alle å kjøpe valp etter kombinasjoner hvor oppdretter ikke kan vise til kjent status på foreldrene.

L2hga nedarves recessivt - altså trenger man to kopier av genet (ett fra hver av foreldrene) for å bli syk, men man kan være frisk bærer av genet. Alle Staffordshire Bull Terriere som benyttes i avl SKAL ha kjent L2hga-status slik at man ikke risikerer å pare to bærere og dermed produsere syke avkom.
Dersom du har DNA-testet din hund, men ikke har sendt inn for registrering i dogweb ber vi om at dette ihvertfall sendes til Styret i Rasegruppen så vi kan samle informasjon rundt disse tilfellene.

🚨 DEL GJERNE INFORMASJONEN 🚨
Dette MÅ bli kjent blandt staffeiere i Norge før det går galt!
Rasegruppen oppdaterer når mer informasjon foreligger.

 


 

Vedtak på Norsk Terrier Klub's Generalforsamling vedrørende fremtidig avl på dilute (blå/fawn)

23.04.2022 har Norsk Terrier Klub avholdt generalforsamling og følgende forslag (innsendt av Silje Vo, Marianne Homlong, Ingeborg Havsø, Malin Paulsen, Isabell Danielsen, Thea Aaseth, Katrine Haraldsen, Camilla Berger og Sandra Holme) ble enstemmig vedtatt:
 
«Det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med fargedilutasjon (blå eller fawn). Avkom av slike kombinasjoner ilegges automatisk avlssperre. Ytterliggere konsekvenser for oppdrettere som gjør slike kombinasjoner avgjøres av NKK i samarbeid med NTK».
 
Bakgrunnen for forslaget er det svært useriøse markedet som mange oppdrettere av blå hunder står bak. Vi er bekymret for dyrevelferden for avlsdyrene i tillegg til den ukritiske utvelgelsen av avlsdyr så lenge de produserer avkom med fargen blå.
I tillegg rammer sykdommen CDA kun hunder med dilute fargegen og vi tror det er store mørketall rundt denne sykdommen som ofte blir diagnostisert som allergi uten videre utredning som bekrefter CDA (ved biopsi).
Ved å utelukke avl på hunder med dilute fargegen vil vi både redusere det useriøse markedet samtidig som at risikoen for CDA blir mindre.
Styret i Rasegruppen for SBT ser på vedtaket som en seier for rasens fremtid i Norge og venter på at vedtaket behandles hos NKK i Oktober.
*Saken er fortsatt ikke ferdig behandlet av NKK, men vi håper på en avgjørelse iløpet av 2024.

 


 Nytt ved import av Staffordshire bull terrier!

Gjelder for import fra og med 1.juli 2021.
Det skal nå kun tas blodprøve av hunden i Norge etter ankomst, (altså ikke lenger blodprøver i fødelandet før import).
Prøven skal sendes til Laboratorium for Medisinsk genetikk ved Veterinærhøyskolen, NMBU. ID-merking skal kontrolleres, og Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven.

I en overgangsperiode frem til 1.september aksepteres både prøver tatt i hjemlandet før import og prøver tatt i Norge etter ankomst.


 

Styret informerer

Det vil nå ikke være en valpeformidler i Rasegruppen da det sjelden eller aldri er valper å formidle til de som tar kontakt. På grunn av den høye etterspørselen etter valper får de fleste oppdrettere solgt de valpene de har på egenhånd. Vi ønsker alikevel å hjelpe de som er på jakt etter valp og har utformet en «valpekjøpsveileder» med gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire Bull Terrier.

Dere må ta jobben selv med å kontakte oppdrettere, og ja, det kan være en tidkrevende og lang prosess, men ha is i magen og vent på den rette valpen med best mulig forutsetninger og med en oppdretter som stiller opp og veileder hele hundens liv.
Link til valpekjøpsveileder, klikk her
Ved henvendelser til styret ta kontakt på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no
(merk at styret ikke kan anbefale oppdrettere eller valpekull og vi henviser til valpekjøpsveilederen)


 

 

(+47) 97 47 49 44