Arkiv SBT

Nedenfor vil du finne informasjon som tidligere er publisert andre steder på websiden.

 


Årsmøte 2022
 

 

 

April 2022:

23.04.2022 har Norsk Terrier Klub avholdt generalforsamling og følgende forslag (innsendt av Silje Vo, Marianne Homlong, Ingeborg Havsø, Malin Paulsen, Isabell Danielsen, Thea Aaseth, Katrine Haraldsen, Camilla Berger og Sandra Holme) ble enstemmig vedtatt:
 
«Det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med fargedilutasjon (blå eller fawn). Avkom av slike kombinasjoner ilegges automatisk avlssperre. Ytterliggere konsekvenser for oppdrettere som gjør slike kombinasjoner avgjøres av NKK i samarbeid med NTK».
 
Bakgrunnen for forslaget er det svært useriøse markedet som mange oppdrettere av blå hunder står bak. Vi er bekymret for dyrevelferden for avlsdyrene i tillegg til den ukritiske utvelgelsen av avlsdyr så lenge de produserer avkom med fargen blå.
I tillegg rammer sykdommen CDA kun hunder med dilute fargegen og vi tror det er store mørketall rundt denne sykdommen som ofte blir diagnostisert som allergi uten videre utredning som bekrefter CDA (ved biopsi).
Ved å utelukke avl på hunder med dilute fargegen vil vi både redusere det useriøse markedet samtidig som at risikoen for CDA blir mindre.
Styret i Rasegruppen for SBT ser på vedtaket som en seier for rasens fremtid i Norge og venter på at vedtaket behandles hos NKK.

 


 

Januar 2022:
Vedtak om endring i NKK's etiske Grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

Endringen innebærer at kombinasjoner med innavlsgrad lik eller over 12,5% beregnet på en 5 generasjons stamtavle.
 
 
I Terrierbladet 4/21 kunne vi lese at Hovedstyret beklager at forslaget i første runde ble vedtatt uten høring i organisasjonen. Dette er et brudd på NKK's saksbehandlingsregler hvor klubber, forbund og regioner skal gis anledning til å uttale seg før nye regler eller regelendringer blir vedtatt, dersom dette er regler som berører dem.
 
Norsk Terrier Klub ber om at alle som ønsker å svare på høringen om de nye reglene sender en tilbakemelding innen 01.02.22.

Styret har 20.01.22 behandlet saken på styremøte og har følgende forslag til svar på høringen:
 
«SBT RG ønsker at oppdrettere skal ha muligheten til å kunne gjøre gjennomtenkt linjeavl for å føre nyttige og viktige linjer videre uten å vanne de ut ved å gjøre kombinasjoner av individer med ulike arveanlegg og derfor kull med avkom som er mindre unisone og med flere (nye) egenskaper som utavl medbringer. I forhold til hvor grensen skal gå for å få registrert valper med en viss innavlsprosent ønsker vi ikke et spesifikt tall, men at man over en viss grense må søke dispensasjon hos rasegruppe/raseklubb/NKK FØR paringen finner sted. På denne måten kan man nyttiggjøre seg av individer med innavlsgrad uten at dette er uplanlagte paringer av nært beslektede individer.»
 

Dersom medlemmer har kommentarer til forslaget bes det om tilbakemelding på epost styret innen 30/1: staffordshirebull@norskterrierklub.no
Dersom ingen innvendinger er mottatt innen fristen, sendes svaret til NTK 31.01.22
 - forslaget er oversendt NTK 01.02.22.

 
 

 

Årsmøte 2021
Seminar og årsmøte ble avholdt på X-Meeting Point, Hellerudsletta.


Årsmøte 2021

Protokoll fra årsmøte finner du her

 


Årsmøte 2020

Protokoll fra årsmøte finner du her
Innkalling til ekstraordinært styremøte finner du her

 


Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte finner du her
Protokoll

 


 


Årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøte finner du her

Staffordshire Bull Terrier Seminar 20 -21 Oktober 2018
Foredragsholder: Snorre Skistad . Mentalitet og testing
Wenche Granli - Aquadog - opptrening / rehab etter skadet. Korsbånd og arv
Oppdretter / Raseforum søndag.

 

 

Årsmøtet 2017  21.10.2017 kl 1530.

Innkallingen finner du her

Regnskapet finner du her

 

Rasegruppen for Stafforshire Bull Terrier inviterer til Seminar 21 – 22 oktober 2017 - Quality hotell Olavsgård

Ernst Otto Robstad – Re øyelysing av valper
Marit Forbor Grenseveterinær ved Oslo Lufthavn – Import/reise med hund
HD Inndeks - Ylva Freed, Sivilagronom med Master i husdyrfag
BOAS – prosjektet – Silje Margrete Stensrud
Oppdretter/Raseforum

 

 

SBT RG ønsker velkommen til staffeseminar 2016
Seminaret vil bli avholdt på Olavsgaard Hotel. www.olavsgaard.no
Astrid Indrebø - Fødsel og fødselsproblemer
Advokat Inga Karoline Bjerke - Kjøp og salg av hund, kontrakter, åpent for spørsmål og diskusjon
Kristin Wear Presterud - BSI og helsefremmende tiltak for kortsnutede raser
Oppdretter forum / Åpen diskusjon

 


 


 

 

 

(+47) 97 47 49 44