Blodprøver

Rutiner ved blodprøvetagning av Staffordshire bull terrier

Ved blodprøvetagning av valpekull:

"Skjema 1" fylles ut og signeres/stemples av veterinær. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til NVH 

Ved blodprøvetagning av utenlandsk far/sædgiver og importdyr:

"Skjema 2", eventuelt "Form 2, English" fylles ut og signeres/stemples av veterinær i opprinnelseslandet. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til Norges Veterinærhøyskole.
Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet.

Skjema 1

Skjema 2

Skjema 2/Form 2 - english

Enring angående registrering av Staffordshire bull terrier:

Avgift for oppbevaring av blodprøver blir fra 1.1.2018 lagt inn som en tilleggskostnad i registreringsavgiften når en registrerer en Staffordshire bull terrier, og skal fra samme dato ikke betales til Norsk Terrier Klub. Dette gjelder både valpekull og importer.

Den nye ordningen gjelder fra 1.1.18. Det vil gjelde alle kull som registreres og betales etter 1.1.18 uansett når paringsdato/fødselsdato er.
Så er kullet registrert/betalt før 1.1.18 vil oppdretter måtte betale på den «gamle måten».

- Oppbevaringsgebyret øker fra 1.1.2018 til kr. 100.-

- Ved registrering av valpekull betaler oppdretter blodprøvene både for mor/far og valpene. (dersom mor/far ikke har hatt kull tidligere).

Det er ingen endringer på reglene:

Norsk registrerte hunder:
Dersom det er første kullet til mor Dersom 2. kullet til mor (eller mer) Dersom det er første kullet til far Dersom det er 2. kullet til far (eller mer)

Utenlandsk far (ikke norskeid) 1. og 2. kull
3. kull eller mer

- blodprøve
- ikke blodprøve - blodprøve

- ikke blodprøve

- blodprøve
- ikke blodprøve
page1image11888 page1image12048

Utenlandsk mor (med disponeringsrett til norsk oppdretter)

1 og 2 kull
3 kull eller mer

Ved bruk av frossen sæd 1. kull
2. kull eller mer

Ved bruk av fersk sæd
Samme som Norsk registrerte/utenlandsk far 1 kull og 2 kull
3 kull eller mer

- blodprøve
- ikke blodprøve

- blodprøve
- ikke blodprøve

- blodprøve
- ikke blodprøve

Kullene MÅ være ferdig registrert og godkjent/Aktive. (dersom tispe/hann har kull som ikke er godkjente/aktive så telles disse ikke.

Omregistrering fra utlandet
Ved omregistrering fra utlandet - blodprøve Dette kan legges på slik som gebyr for sertifikat 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44