Blodprøver

Rutiner ved blodprøvetagning av Staffordshire Bull Terrier

Ved blodprøvetagning av valpekull:

"Skjema 1" fylles ut og signeres/stemples av veterinær. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til NVH 
 

Ved blodprøvetagning av utenlandsk far/sædgiver:

"Skjema 2", eventuelt "Form 2, English" fylles ut og signeres/stemples av veterinær i opprinnelseslandet. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til Norges Veterinærhøyskole.
Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet.

Linke til oppdaterte skjema finnes på denne siden: https://www.nkk.no/raser-med-krav-for-registrering/category964.html

Og på denne sidenhttps://www.nkk.no/for-hundeeiere/registrering/skjemaer-for-bruk-ved-registrering-article34755-839.html

Se også informasjon ved import av hund her

Endring angående registrering av Staffordshire bull terrier:

Avgift for oppbevaring av blodprøver blir fra 1.1.2018 lagt inn som en tilleggskostnad i registreringsavgiften når en registrerer en Staffordshire bull terrier, og skal fra samme dato ikke betales til Norsk Terrier Klub.
Dette gjelder både valpekull og importer.

Den nye ordningen gjelder fra 1.1.18. Det vil gjelde alle kull som registreres og betales etter 1.1.18 uansett når paringsdato/fødselsdato er.

På grunn av prisjusteringer hos NKK vil avgiften for oppbevaring av blodprøve på staffordshire bull terrier øke til kr. 126,- fra 01.01.22.

- Ved registrering av valpekull betaler oppdretter blodprøvene både for mor/far og valpene. (dersom mor/far ikke har hatt kull tidligere).
 

Det er ingen endringer på disse reglene:

Norsk registrerte hunder
Dersom det er første kullet til mor eller
far:
- blodprøve
F.om. 2. kullet til mor eller far :
- ikke blodprøve
 

Utenlandsk far (ikke norskeid)
1. og 2. kull:

- blodprøve
3. kull eller mer:
- ikke blodprøve
 

Utenlandsk mor (med disponeringsrett til norsk oppdretter)
1 og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer:
​- ikke blodprøve  

 

Ved bruk av frossen sæd
1. kull :
​- blodprøve
2. kull eller mer :
​-ikke blodprøve 

 

Ved bruk av fersk sæd
Samme som Norsk registrerte/utenlandsk far 1 kull og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer :
- ikke blodprøve


Omregistrering fra utlandet (ved feks. kjøp av valp fra utlandet) * NYE REGLER 01.07.21 *
Ved omregistrering fra utlandet skal blodprøve taes av hunden ved ankomst til Norge og sendes  til Laboratorium for Medisinsk genetikk ved Veterinærhøyskolen, Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven.

 

(+47) 97 47 49 44