Blodprøver

Rutiner ved blodprøvetagning av Staffordshire Bull Terrier

Ved blodprøvetagning av valpekull:

"Skjema 1" fylles ut og signeres/stemples av veterinær. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til NVH 
 

Ved blodprøvetagning av utenlandsk valp/far/sædgiver:

"Skjema 2", eventuelt "Form 2, English" fylles ut og signeres/stemples av veterinær i opprinnelseslandet for far/sædgiver. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til Norges Veterinærhøyskole.
Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet. Ved import av valp benyttes "Skjema 2" som fylles ut og stemples av veterinær i Norge

Se også informasjon ved import av hund her

Endring angående registrering av Staffordshire bull terrier:

Avgift for oppbevaring av blodprøver blir fra 1.1.2018 lagt inn som en tilleggskostnad i registreringsavgiften når en registrerer en Staffordshire bull terrier, og skal fra samme dato ikke betales til Norsk Terrier Klub.
Dette gjelder både valpekull og importer.

- Ved registrering av valpekull betaler oppdretter blodprøvene både for mor/far og valpene. (dersom mor/far ikke har hatt kull tidligere).

 

Det er ingen endringer på disse reglene:

Norsk registrerte hunder
Dersom det er første kullet til mor eller
far:
- blodprøve
F.om. 2. kullet til mor eller far :
- ikke blodprøve
 

Utenlandsk far (ikke norskeid)
1. og 2. kull:

- blodprøve
3. kull eller mer:
- ikke blodprøve
 

Utenlandsk mor (med disponeringsrett til norsk oppdretter)
1 og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer:
​- ikke blodprøve  

 

Ved bruk av frossen sæd
1. kull :
​- blodprøve
2. kull eller mer :
​-ikke blodprøve 

 

Ved bruk av fersk sæd
Samme som Norsk registrerte/utenlandsk far 1 kull og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer :
- ikke blodprøve


Omregistrering fra utlandet (ved feks. kjøp av valp fra utlandet) * NYE REGLER 01.07.21 *
Ved omregistrering fra utlandet skal blodprøve taes av hunden ved ankomst til Norge og sendes  til Laboratorium for Medisinsk genetikk ved Veterinærhøyskolen, Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven.

 

(+47) 97 47 49 44