Blodprøver

Rutiner ved blodprøvetagning av Staffordshire bull terrier

Ved blodprøvetagning av valpekull:

"Skjema 1" fylles ut og signeres/stemples av veterinær. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til NVH 

Ved blodprøvetagning av utenlandsk far/sædgiver og importdyr:

"Skjema 2", eventuelt "Form 2, English" fylles ut og signeres/stemples av veterinær i opprinnelseslandet. Blodprøvene og originalskjemaet sendes til Norges Veterinærhøyskole.
Prosedyrer står også beskrevet på skjemaet.

Linke til oppdaterte skjema finnes på denne siden: https://www.nkk.no/raser-med-krav-for-registrering/category964.html

Og på denne sidenhttps://www.nkk.no/for-hundeeiere/registrering/skjemaer-for-bruk-ved-registrering-article34755-839.html

 

Endring angående registrering av Staffordshire bull terrier:

Avgift for oppbevaring av blodprøver blir fra 1.1.2018 lagt inn som en tilleggskostnad i registreringsavgiften når en registrerer en Staffordshire bull terrier, og skal fra samme dato ikke betales til Norsk Terrier Klub.
Dette gjelder både valpekull og importer.

Den nye ordningen gjelder fra 1.1.18. Det vil gjelde alle kull som registreres og betales etter 1.1.18 uansett når paringsdato/fødselsdato er.

- Oppbevaringsgebyret øker fra 1.1.2018 til kr. 100.-

- Ved registrering av valpekull betaler oppdretter blodprøvene både for mor/far og valpene. (dersom mor/far ikke har hatt kull tidligere).

Det er ingen endringer på reglene:

Norsk registrerte hunder
Dersom det er første kullet til mor / 
Dersom det er første kullet til far:
- blodprøve
Dersom 2. kullet til mor (eller mer)  Dersom det er 2. kullet til far (eller mer) :
- ikke blodprøve

Utenlandsk far (ikke norskeid)
1. og 2. kull:

- blodprøve
3. kull eller mer:
- ikke blodprøve

Utenlandsk mor (med disponeringsrett til norsk oppdretter)
1 og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer:
​- ikke blodprøve  

Ved bruk av frossen sæd
1. kull :
​- blodprøve
2. kull eller mer :
​-ikke blodprøve 

Ved bruk av fersk sæd
Samme som Norsk registrerte/utenlandsk far 1 kull og 2 kull:
​- blodprøve
3 kull eller mer :

- ikke blodprøve

Omregistrering fra utlandet (ved feks. kjøp av valp fra utladet)
Ved omregistrering fra utlandet:
- blodprøve (den må tas i landet hunden kommer fra og sendes til Norge)
 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44