Brains & Beauty Utregning

Brains & Beauty

 

På årsmøte 05.11.22 ble det vedtatt ny utregningformel for kåring av Brains & Beauty.

Følgende utregningsmetode skal benyttes for kåring av Brains & Beauty på årets Open Show.

Ett selvvalgt resultat fra bruksgren i Norge (gren som er listet under “Brukstoppen” kåret av SBT RG) innenfor 4 måneder til publisert dato  +  resultat fra Open Show.  Hunden må totalt ha deltatt på minst tre stevner innenfor 12 måneder fra publisert dato, hvor minst 1 resultat må være innenfor 4 måneder fra publisert dato.  

Resultat fra én valgfri bruksgren nevnt ovenfor, innenfor gitt periode, må sendes RG innen gitt frist. Styret publiserer dato for innsendelsesfrist sammen med annonsering av Open Show. Deltagelse i Brains & Beauty forutsetter deltagelse på SBT RG’s Open Show det aktuelle året, og vinneren kåres med øvrige Best In Show-finaler samme dag. Ved resultat fra Open Show står årets styre fritt til å bestemme om dette skal gjelde for ordinære klasser, bruksklasse eller en kombinasjon og skal informeres om ved annonsering av utstillingshelgen. (Alt ettersom hva som arrangeres det aktuelle året).
Med «publisert dato» menes frist for innsendelse av resultater.

Utregningen fra Open Show klasse foregår med følgende tabell:

Excellent gir 3 poeng. Very good gir 2 poeng. Good gir 1 poeng. Sufficient gir 0,5 poeng. CK gir 0,5 poeng

 

Plassering

Poeng

1.plass

6 poeng

2.plass

5 poeng

3.plass

4 poeng

4.plass

3 poeng

5.plass

2 poeng

Deltagelse uten plassering

1 poeng

Tilleggspoeng fra eksteriørbedømning skjer etter følgende poengsum:
1BTK/BHK gir 3 poeng.  2BTK/2BHK gir 2,5 poeng. 3BTK/3BHK gir 2 poeng. 4BTK/5BHK gir 1,5 poeng. 5BTK/5BHK gir 1 poeng. 
BIR/BIS gir 3 poeng.  BIM/r.BIS gir 2 poeng.

                           

Utregning av bruksgren regnes ut iht til publiserte “Statutter for kåring av årets mestvinnende brukshunder Staffordshire Bull Terrier” men gjelder da kun resultat fra 1 stevne/konkurranse.

 

Utregning av vinner: Premiering i bruksgren og premieringer i klassen på SBT RGs Open Show for hver deltaker regnes sammen til en poengsum. Ved lik poengsum på hunder med flest poeng, må resultat fra hundens nest beste bruksarrangement i samme gren legges til poengsum. Styret kan etter første året endre utregningsmodell dersom man ser dette er nødvendig.

 

(+47) 97 47 49 44