Brains & Beauty Utregning

Brains & Beauty

På årsmøte 05.11.22 ble det vedtatt ny utregningformel for kåring av Brains & Beauty. 

Følgende utregningsmetode skal benyttes for kåring av Brains & Beauty.

Ett selvvalgt resultat fra bruksgren i Norge (gren som er listet under “Brukstoppen” kåret av SBT RG) innenfor 4 måneder til publisert dato + resultat fra rasespesial.
Med «publisert dato» menes frist for innsendelse av resultater.

Hunden må totalt ha deltatt på minst tre stevner innenfor 12 måneder fra publisert dato, hvor minst 1 resultat må være innenfor 4 måneder fra publisert dato.  

Resultat fra én valgfri bruksgren nevnt ovenfor, innenfor gitt periode, må sendes RG innen gitt frist. Styret publiserer dato for innsendelsesfrist sammen med annonsering rasespesialen. Deltagelse i Brains & Beauty forutsetter deltagelse på SBT RG’s Rasespesial i Fredrikstad det aktuelle året, og vinneren kåres med øvrige Best In Show-finaler samme dag.
Ved resultat fra Rasespesial står årets styre fritt til å bestemme om dette skal gjelde for ordinære klasser, bruksklasse eller en kombinasjon og skal informeres om ved annonsering av utstillingshelgen. (Alt ettersom hva som arrangeres det aktuelle året).
 

Deltakelse i uoffisiell bruksklasse:
Gir ikke kvalifisering til videre konkurranse i beste tispe/beste hannhund. Utdeles ikke CK.

Utregningen fra Rasespesialens bruksklasse foregår med følgende tabell:

Excellent gir 3 poeng. Very good gir 2 poeng. Good gir 1 poeng. Sufficient gir 0,5 poeng

Plassering

Poeng

1.plass

4 poeng

2.plass

3 poeng

3.plass

2 poeng

4.plass

1 poeng

Deltagelse uten plassering

0,5 poeng

Utregning av poeng fra bruksgren regnes ut iht til publiserte “Statutter for kåring av årets mestvinnende brukshunder Staffordshire Bull Terrier” men gjelder da kun resultat fra 1 stevne/konkurranse.

Utregning av vinner: Premiering i bruksgren og premieringer i bruksklassen for hver deltaker regnes sammen til en poengsum.Ved lik poengsum på flere hunder, vil hundens poengsum fra nest beste bruksarrangement legges til poengsum.

Styret kan etter første året endre utregningsmodell dersom man ser dette er nødvendig.
Endringer nødvendig med utfasing av Open Show i 2024. Endringer utført mars 2024.

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44