Fòrvert


Har du lyst til å være fôrvert for en Staffordshire Bull Terrier?
Eller har du fått tilbud om dette hos en oppdretter?

Her er litt informasjon og noen tips til deg som ønsker eller vurderer dette.

Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier har i flere tilfeller blitt kontaktet av fôrverter som ønsker bistand i tvister med oppdretter der det viser seg at de har signert på en avtale de ikke mener er rettferdig for hverken dem eller hunden det gjelder. Dette har dessverre ikke Rasegruppen myndighet til å gjøre noe med da det i Norge er avtalefrihet og man må forholde seg til det man har signert på. Vær heller nøye på innholdet i avtalen og vær sikker på å forstå alt før man signerer.

Kort fortalt har en fôrvert alt det daglige ansvaret for en hund som er tiltenkt utstilling/avl og skal i stor grad behandle den som sin egen. Oppdrettere er helt avhengige av å kunne ha hunder ute på fôr for å utvide avlsbasen og dernest selektere de beste individene i avl. Dersom hunden ikke egner seg for avl bor den allerede der den skal bo hele livet og skifter bare eier på papiret.
Først og fremst er et godt samarbeid mellom oppdretter og fôrvert essensielt for at en slik avtale skal fungere. Finn derfor en oppdretter som innehar de verdiene du som fôrvert kan stå bak som samarbeidspartner. Det kan være lurt å spørre oppdretter om referanse fra andre fôrverter eller valpekjøpere for å høre deres erfaring. En seriøs oppdretter bør ikke ha problemer med dette.
 
Ikke signer på en urimelig avtale!
 
Innholdet i avtalen skal være til fordel for begge parter, og det er viktig at man sammen går nøye gjennom alle punkter og er enige i disse.
 
Tips til innhold i avtale:
  • Hvor mange kull skal hunden ha?
  • Hvem skal ha valpekull hjemme, og blir det kompensert dersom fôrvert blir stående med dette?
  • Bli enige om hvem som dekker utgifter i forhold til avl; f.eks. dersom tispa blir syk under drektigheten, komplikasjoner under fødsel, andre former for veterinær- og/eller spesialfôrutgifter.
  • Hvem dekker hundens helsetester?
  • Hvem tar ansvar dersom hunden blir syk og trenger behandling? Kan fôrvert starte behandling selv eller ønsker oppdretter å utrede og kartlegge hundens helse og behov for evt. medisinering?
  • Hva om hunden ikke skal benyttes i avl? Hvem avgjør dette, og når blir den evt. overført i fôrvertens navn?
 
Som forvert er det viktig å alltid kommunisere til oppdretter dersom noe oppstår med valpen/hunden din. Dette fordi avgjørelsen om hunden skal gå i avl baseres på flere faktorer vedr. hunden, og siden oppdretter ikke ser hunden hver dag er fôrverts opplysninger viktige. Husk at du skal være komfortabel med den avtalen som inngås. Be om å få mest mulig ned på papir for å unngå misforståelser eller uenigheter.  
 
(Dette er kun laget som et eksempel for ettertanke, ikke som mal på en fôrvertsavtale).
 
 

 

(+47) 97 47 49 44