Helse

Nedenfor finner du nedlastbare pdf filer med informasjon 
 

HD    AD     Tenner  Allergi    Demodikose   L2hga & HC    Øyelidelser Avlsanbefalinger

 


Helsekomiteen vil oppfordre alle som opplever unormale lidelser/sykdommer til å rapportere dette inn til rasegruppen. Dette for at vi til en viss grad kan holde en oversikt over hvordan rasen vår utvikler seg. Merk epost "rapportering helsekomiteen" og sendes til staffordshirebullterrier@norskterrierklub.no


 

Rasegruppens anbefalinger for avl. 

For å få annonsere valpekull på hjemmesiden til rasegruppen må avlsanbefalingene være oppfylt. Gjelder fra 01.04.2018, oppdatert 05.11.22

L2-HGA & HC
Begge foreldredyrene skal ha kjent status.
Dersom en bærer av L2-hga benyttes i avl skal paringspartner være fri. I tillegg skal alle valpene i kullet testes før levering og resultatet skal registreres i dogweb (NKK). Hunder uten kjent status, eller som er rammet av L2-hga, skal IKKE anvendes i avl. Det anbefales DNA-testing hver fjerde generasjon

ALDER
Tisper skal være minimum 18 mnd. gammel ved paringstidspunkt.

ØYELYSING
Avlsdyr bør være øyelyst i voksen alder. 

FARGE
To hunder med dilute farge skal ikke kombineres. Dette gjelder alle varianter av blå og blå fawn.

HUDSYKDOMMER
Foreldredyr med påvist allergi, arvelig hudsykdom eller generell demodikose skal ikke anvendes i avl.

UTSTILLING
Norskregistrerte hunder skal ha oppnådd minimum en excellent på utstilling.

HELSEATTEST
Oppdretter skal kunne fremlegge Rasegruppens helseattest for norskregistrerte avsldyr som bekrefter at hunden er klinisk frisk før paring. Denne skal være signert og stemplet av veterinær.

ANNET
Foruten anbefalingene over er det ønskelig at oppdrettere i tillegg utfører de helsetester de selv ønsker å vektlegge i sitt oppdrett. Seg være HD, AD, Patella, DNA-profiler, mentaltester osv.  Det at Rasegruppen ikke inkluderer disse eller andre vilkår i anbefalingene betyr ikke at andre helsetester ikke er like viktige, men vi ønsker en felles plattform for alle seriøse oppdrettere hvor vi kan samles om en felles, generell anbefaling for avl av Staffordshire Bull Terrier.

Rasegruppen ønsker å fremme oppdrettere som følger avlsanbefalingene og på denne måten bidra til et økt fokus mot disse og forhåpentligvis gjøre det useriøse markedet mindre attraktivt.

Dispensasjon fra anbefalingene kan søkes styret i RG: staffordshirebull@norskterrierklub.no

Ved annonsering via NKK valpeannonsering, og ved bruk av øvrig annonsering med teksten “Kombinasjonen er avlet etter Rasegruppens avlsanbefalinger” må helseskjema kunne fremvises.

Øvrige henvendelser bes rettet til styret i RG (staffordshirebull@norskterrierklub.no) eller NTK (post@norskterrierklub.no)

 

Alle som er oppdrettere av Staffordshire Bull Terrier i dag, MÅ vite hva L2hga & HC er, og hvordan vi unngår rammede hunder i avl. Rasegruppen oppfordrer alle oppdrettere til å teste sine avlshunder for å ha kjent status.

  • Informasjon om DNA-testing for L2HGA og HC

  • DNA tester for L2hga & HC kan bestilles via Laboklin

 

Reise med hund

Er du usikker på hvordan reglene for reise med hund er. Da kan du gå inn på Mattilsynets hjemmeside her og lese. Husk at hvis du skal reise til UK er det helt egne regler. De finner du her

 

All tekst fra disse disse sider skal henvises med link til rasegruppens sider på norskterrierklub.no

 

(+47) 97 47 49 44