Avlsanbefalinger

I vedtak på ekstraordinært årsmøte 11.04.24 ble det vedtatt endring i avlsanbefalinger.

For å kunne annonsere valper på Rasegruppens websider OG annonsere oppdretterlink må avlsanbefalingene oppfylles.
Dette innebærer også at Opplysningskjema skal fylles ut av oppdretter og hannhundeier ved hver kombinasjon og at dette sendes inn til SBT RG på følgende epost adresse:
rasegruppensbt@gmail.com - vennligst benytt kullnr og kennelnavn i emnefeltet. Endringen trer i kraft fra 11.04.24 og gjelder alle paringer gjennomført fra denne dato.

Filer:

Avlsanbefalinger
Opplysningskjema

 

(+47) 97 47 49 44