Avlsanbefalinger og helseskjema

I vedtak på årsmøte 05.11.22 ble det vedtatt nye avlsanbefalinger med bruk av Rasegruppens helseskjema.

I avlsanbefalingene står det at det nå skal taes i bruk et helseskjema for alle norskregistrerte avlsdyr. Forslaget om endringene av avlsanbefalingene og innføring av helseskjema er et ledd i styrets arbeid om å samle oppdretterene rundt seriøs avl av rasen vår, slik at også rasegruppen lettere kan jobbe for medlemmer som også er oppdrettere. Ved å lette litt på tidligere anbefalinger men samtidig be om at helseskjema benyttes vil fremtidig avl innenfor avlsanbefalingene fremme avl på klinisk friske foreldredyr og vi vil samtidig kunne samle dokumentasjon på at avl rundt vår rase skjer fra klinisk friske individer.

Når vi også på oppdrettermøte 5. november snakket om annonsering av valper var det enighet om at oppdrettere bør benytte seg av annonsering på våre egne valpesider (under www.norskterrierklub.no) slik at rasegruppen videre kan fremme oppdrettere og valpekull som følger avlsanbefalingene.

Helseskjemaet i seg selv vil medføre et ekstra veterinærbesøk for flere, men vi håper at alle vil se på dette som et positivt tiltak for rasens fremtid.
 


Det er ett skjema for hvert kjønn. Disse må utstedes av veterinær FØR paring og er gyldig i 6 måneder.
For å kunne annonsere valper på Rasegruppens websider må avlsanbefalingene oppfylles. Det er også mulighet for å søke om dispensasjon fra avlanbefalingene.
Dette gjøres ved å sende en henvendelse til Styret på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no

 

(+47) 97 47 49 44