Kjøpe valp?


Valpekjøpsveileder - en veileder for seg som søker valp

Det vil nå ikke være en valpeformidler i Rasegruppen da det sjelden eller aldri er valper å formidle til de som tar kontakt. På grunn av den høye etterspørselen etter valper får de fleste oppdrettere solgt de valpene de har på egenhånd. Vi ønsker alikevel å hjelpe de som er på jakt etter valp og har utformet en «valpekjøpsveileder» med gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire Bull Terrier.

Dere må ta jobben selv med å kontakte oppdrettere, og ja, det kan være en tidkrevende og lang prosess, men ha is i magen og vent på den rette valpen med best mulig forutsetninger og med en oppdretter som stiller opp og veileder hele hundens liv.

Ved henvendelser til styret ta kontakt på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no
Vår anbefaling er å velge en oppdretter som følger NKK's retningslinjer for avl, samt Staffordshire bull terriers rasegruppens avlsanbefalinger.
Ved å bruke dette som utgangspunkt på leting etter valp er du på god vei.

Oppdrettere på vår rase er oppfordret til å annonsere sine ledige valper via klubbens valpeformidlingsside som du finner her 

 

(+47) 97 47 49 44