Staffetoppen

MESTVINNENDE STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

Poengsystemet for Staffetoppen:

Poengene etter hver utstilling blir gitt etter skjemaet over. 

Når året er ferdig er det de 6 utstillingene hvor hunden har fått flest poeng som teller. Vinner kåres når utregningen er ferdig for året og diplom utleveres på Open Showet påfølgende år.
Fra og med 2019 vil det være en liste for hvert kjønn. 

Fra og med 2022 vil det være 5 ekstra poeng for utstillinger dømt av spesialdommer. Definisjonen spesialdommer er bestemt av årsmøtet 2021 og ved tvil avgjøres av styret.
(Skulle du oppdage feil på "staffetoppen", vennligst  kontakt RG på e-post: staffordshirebull@norskterrierklub.no)


Staffetoppen 2024

Staffetoppen 2024 publiseres fortløpende når resultater foreligger

 


 


 

 

(+47) 97 47 49 44