Styret informerer

For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail : staffordshirebull@norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 20.10.2018 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Angående styret i rasegruppen så trakk lederen seg fra ledervervet den 22.3. Det vil si at nestleder vil være fungerende leder frem til neste årsmøte. Det er også andre som har trukket seg, men det er fortsatt akkurat nok til at styret er beslutningsdyktig. Vi vil oppfordre medlemmene til å komme med forslag til kandidater til neste valg som skjer på årsmøtet 26.10.2019

Leder:               Maritha Karlsen  (2år) trukket seg fra vervet 22.3.19  
Nestleder:        Therese Fraser Wyller (2år) +47 97 54 99 93
Sekretær:         Maren Wenner Solbakken (2år) +47 93 42 52 35
Styremedlem:  Grethe Karlsen (1år) +47 93 43 66 19
Styremedlem:  Marianne Krohg Homlong (1år) +47 47 61 01 76
Styremedlem:  Nina Hammer (1år)  trukket seg fra vervet
Styremedlem:  Stine Leira Rist (1år)  trukket seg fra vervet

Vara styremedlem: Wenche Lise Stjernstrøm (2år)  trukket seg fra vervet
Vara styremedlem:  

Revisor:

Valgkomité: 
Leder: Cathrine Wefald Andersen (2år) Mail: cathrine@octagon-staffords.no
Medlem: Shereen Mitchell (1år)

Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Grethe Karlsen (leder), Maren W.Solbakken

Helsekomitè:
Bente Moe (leder), Silje Stensrud,Camilla Berger, Maritha Karlsen

Web & Redaksjonskomitè: 
Maren W.Solbakken (leder), Therese F. Wyller

Staffetoppen:
Maren W. Solbakken

Valpeformidler:
(Midlertidig) Maren W. Solbakken,  mail: Staffordshirebull@norskterrierklub.no

Aktivitetskomite:
Therese F. Wyller(leder), Marianne K. Homlong

Aktivitetskomitéen har egen Facebookside: LINK HER! 
Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på 
mail. 

Distriktskontakt for Nord-Norge(nord): Wenche Lise Stjernstrøm
Distriktskontakt for Midt-Norge: Christine Seeger

Distriktskontakt for Bergen: Stian Sørheim

Distriktskontakt for Telemark: Tina Myrlund Fjellås

 

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klubb klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44