Styret informerer

For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail : staffordshirebull @ norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 05.11.2022 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Leder:               Camilla Berger  (2år)  +47 93 28 53 42
Nestleder:        Silje Stensrud Vo (1år) +47 932 22 485
Sekretær:        Marianne Krohg Homlong (1år)  +47 47 61 01 76
Kasserer:        Ingrid Prante (2 år) +47 47 33 32 43
Styremedlem:  Katrine Haraldsen (2 år)
Styremedlem:  Kristian Røed (1 år)
Styremedlem:  Isabell Danielsen (2 år)

Vara styremedlem: Thea Aaseth (1år)
Revisor: Carl Fredrik Borg

Valgkomité: 
Leder: Liv Berit Tunkvist (2år) Mail: liv.tunkvist@gmail.com
Medlem: (1år) Pia Nordkvist
Medlem: (3år) Christine Seeger

Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Ingrid Prante (leder), Grethe Karlsen, Camilla Berger, Malin Paulsen

  • Utstillingskomitè Fredrikstad: Malin Paulsen, Jeanette Granås, Grethe Karlsen, Gunn og Terje Skotterud,
  • Utstillingskomitè Bergen: Katrine Haraldsen, Synne Aarskaug, Stian Sjøbakk, Jon Andreas Scheie

Helsekomitè:
Silje Stensrud Vo (leder),  Marianne Krogh Homlong, Camilla Berger

Web & Redaksjonskomitè: 
Camilla Berger (leder)

Staffetoppen:
Styret

Aktivitetskomite:
Isabell Danielsen  (leder), Marianne K. Homlong

 


Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på 
mail. 

Distriktskontakt for Nord-Norge(nord):
Distriktskontakt for Midt-Norge:

Distriktskontakt for Bergen: Synne Aarskaug (synne.aarskaug @ gmail.com )

Distriktskontakt for Telemark: Tina Myrlund Fjellås

 

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klub klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44