Styret informerer

For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail : staffordshirebull@norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 20.10.2018 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Leder:               Maritha Karlsen  (2år)
Nestleder:        Therese Fraser Wyller (2år) +47 97 54 99 93
Sekretær:         Maren Wenner Solbakken (2år) +47 93 42 52 35
Styremedlem:  Grethe Karlsen (1år) +47 93 43 66 19
Styremedlem:  Marianne Krohg Homlong (1år) +47 47 61 01 76
Styremedlem:  Nina Hammer (1år) +47 92 44 34 65
Styremedlem:  Stine Leira Rist (1år) +47 95 22 58 95

Vara styremedlem: Wenche Lise Stjernstrøm (2år) +47 47 90 07 74
Vara styremedlem:  

Revisor:

Valgkomité: 
Leder: Cathrine Wefald Andersen (2år)
Medlem: Shereen Mitchell (1år)
 


Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Maritha Karlsen (leder), Grethe Karlsen, Line Gilje, Maren W.Solbakken, Ingrid Prante, Janne Andersen

Helsekomitè:
Bente Moe (leder), Silje Stensrud,Camilla Berger, Maritha Karlsen

Web & Redaksjonskomitè: 
Maren W.Solbakken (leder), Wenche Lise Stjernstrøm, Therese F. Wyller

Staffetoppen:
Maren W. Solbakken

Valpeformidler:
Silje Margrethe Stensrud,  mail: Silje.margrethe@hotmail.com

Aktivitetskomite:
Therese F. Wyller(leder), Marianne K. Homlong

Aktivitetskomitéen har egen Facebookside: LINK HER! 
Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på 
mail. 

Distriktskontakt for Nord-Norge(nord): Wenche Lise Stjernstrøm
Distriktskontakt for Midt-Norge: Christine Seeger

Distriktskontakt for Bergen: Stian Sørheim

Distriktskontakt for Telemark: Tina Myrlund Fjellås

 

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klubb klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44