Styret informerer

For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail : staffordshirebull@norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 21.10.2017 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Leder:               Bente Moe (1år) +47 95 22 95 67
Nestleder:        Therese Fraser Wyller (1år) +47 97 54 99 93
Sekretær:         Maritha Karlsen  (2år) +47 99 64 20 12
Styremedlem:  Maren Wenner Solbakken (2år) 
Styremedlem:  Marianne Krohg Homlong (2år) 
Styremedlem:  Grethe Karlsen (1år)
Styremedlem:  Nina Hammer (2år)

Vara styremedlem: Wenche Lise Stjernstrøm (1år)
Vara styremedlem: Cesilie M. Ovesen (1år)  

Revisor: Janne Andersen
 

Valgkomité: 
Leder:

Linda Eriksen (1år)
Stine Leira Rist (2år)


Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Bente Moe(leder), Maritha Karlsen, Grethe Karlsen, Maren W. Solbakken, Line Gilje, Ingrid Prante, Janne Andersen

Aktivitetskomite:
Therese F. Wyller(leder), Marianne K. Homlong, Cesilie M. Ovesen

Aktivitetskomitéen har egen Facebookside: LINK HER! 
Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på
mail. 

Helsekomitè:
Katrine Westerby(leder), Maren W. Solbakken, Silje Stensrud

Web & Redaksjonskomitè: 
Maritha Karlsen (leder), Marianne K. Homlong, Wenche Lise Stjernstrøm, Therese F. Wyller, Maren W. Solbakken

Staffetoppenkomitè:
Maren W. Solbakken (leder), Janne Andersen, Ingrid Prante

Valpeformidler:
Silje Margrethe Stensrud,  mail: Silje.margrethe@hotmail.com

Aktivitetskontakter i distriktene:  (klikk her for mer informasjon om aktivitetskontakter) 

Nord-Norge(Tromø): Wenche Lise Stjernstrøm
Midt-Norge(Trondheim): Grethe Karlsen
Nord-trøndelag: Thomas Slørdahl
Sør/Vest-Norge (Rogaland): Ann-Evy Helleberg
Sør-Norge Agder-(Kristiansand): Line Gilje
Østfold: Øystein Forberg
Telemark: Tina Myrlund

 

Årsmøte 02.12.2015 - klikk her
Protokoller 2015
Nedenfor finner du protokoller fra årsmøter 2015.
Alle navn er fjernet og erstattet med "navn fjernet".
Protokoller er forenklede referater fra styrets møter.


Årsmøte 03.12.14 - klikk her
Protokoller 2014
Nedenfor finner du protokoller fra årsmøter 2014.
Alle navn er fjernet og erstattet med "navn fjernet".
Protokoller er forenklede referater fra styrets møter.
 

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klubb klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44