Styret og Aktivitetskontakter

For kontakt med Rasegruppen (RG) send mail : staffordshirebull @ norskterrierklub.no

Ved årsmøtet 05.11.2023 ble det avholdt valg.
Styret har konstituert seg som følger:

Leder:             Camilla Berger  (1 år)  +47 93 28 53 42
Nestleder:       Silje Stensrud Vo (2 år) +47 932 22 485
Sekretær:        Kristin L. Østrem  (2 år) 
Kasserer:        Janne Andersen (2 år)
Styremedlem:  Katrine Haraldsen (1 år)
Styremedlem:  Ingrid Prante  (1 år)
Styremedlem:  Isabell Danielsen (1 år)

Vara styremedlem: Thea Aaseth (1år)
Revisor: Maritha Strige (1 år)

Valgkomité: 
Leder: Liv Berit Tunkvist  (1år) Mail: liv.tunkvist@gmail.com
Medlem: Christine Seeger (2år)
Medlem: Ann Catrin Meldgaard (3år)

Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

Utstillingskomite:
Ingrid Prante (leder), Grethe Karlsen, Camilla Berger, Malin Paulsen

  • Utstillingskomitè Fredrikstad: Malin Paulsen, Jeanette Granås, Grethe Karlsen, Gunn og Terje Skotterud, Kristian Røed
  • Utstillingskomitè Bergen: Katrine Haraldsen, Synne Aarskaug, Stian Sjøbakk, Jon Andreas Scheie
  • Utstillingskomitè ?:

Helsekomitè:
Silje Stensrud Vo (leder),  Marianne Krogh Homlong, Camilla Berger

Web & Redaksjonskomitè: 
Camilla Berger (leder)

Staffetoppen:
Styret

Aktivitetskomite:
Isabell Danielsen  (leder), Marianne K. Homlong

 


Vi trenger flere engasjerte medlemmer. 
Har du lyst til å være med å arrangere aktiviteter? Ta kontakt med RG på 
mail. 

 

Aktivitets kontakt Bergen - Synne Aarskaug

Aktivitets kontakt Trondheim - Aino Thormodsen

Aktivitets kontakt Trondheim / Melhus: John Olav Hubak

Aktivitets kontakt Lofoten - Robin Waage-Risjord

Aktivitets kontakt Drammen/Holmestrand omegn - Pia Olsen

Aktivitets kontakt Senja/Finnsnes omegn - Vanja Karlsen

Aktivitets kontakt Østfold/Halden - Siw Mbow

 

 

 

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Terrier Klub klikker du på "Innmelding" øverst i menyen.

 

(+47) 97 47 49 44