Tysk jakt terrier

Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmesider for
Tysk jakt terrier.

Ny retningslinjer for avl gjeldende fra 01.01.2020 
 

Avlsanbefaling 

Oppdrettere som ønsker å stå oppført som oppdretter og formidle valper via Norsk Terrier Klub sine hjemmesider plikter å følge klubbens til enhver tid gjeldene retningslinjer og registrere alle valper i NKK.
Det forventes også at alle følger NKK sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
For rasen Tysk jakt terrier må minst følgende krav være oppfylt
Helse: Det skal avles på sunne og friske dyr. 
Følgende helse tester skal være foretatt og ha kjent resultat: Kjent PLL status N/N eller N/M. Kun et av foreldre dyr kan ha N/M
Utstilling: Minimum Very Good på offisiell utstilling.
Brukskrav: Ingen inntil resultat av høring på ny viltforeskrift foreligger.

Raserepresentant: 
Ingen representant 
E-post: post@norskterrierklub.no

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44