Oppdrettere

 

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. 
 

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Tysk jakt terrier

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: : Kjent PLL status N/N eller N/M. Kun et av foreldre dyr kan ha N/M

- Brukskrav: Ingen inntil resultat av høring på ny viltforeskrift foreligger.

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!
    

Kennel Gullbukken

 
Stig Thorsen, Jakobsbråtan 11C
2008 Fjerdingby
Telefonnummer: 977 51 606
E-post adresse: stig@gullbukken.net
Hjemmeside adresse: www.gullbukken.net

 

Kennel Hunter’s favorite

Oppdretter: Ola Kristian Johansen

Adresse: Breidesvegen 16

Postnr/Poststed: 7760, SNÅSA

Telefon: 41434174

E-post  : olakristianj@gmail.com

Hjemmeside: https://www.facebook.com/HuntersFavorite/

 

 

 
 
 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44