Vestland

Velkommen

til

Norsk Terrier Klub avd. Vestland.

 

Aktivitetsplan for 2020

ligger ute under AKTIVITETER til venstre, vi håper flest mulig ønsker å benytte seg av det vi tilbyr.

 
På årsmøte den 07. november 2019, ble navneendring av NTK avd. Hordaland
besluttet enstemmig endret til  
"NTK avd. Vestland" .
 
 

epost til avdelingen: vestland@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44