Welsh terrier

Velkommen til Norsk Terrier Klubs hjemmesider for
Welsh terrier.
 

Høring blant oppdrettere av rasen om retningslinjer for avl.

Disse retningslinjene må alle som skal formidle sine valper gjennom Norsk Terrier Klub følge. 

Detter er et forslag, og alle oppdrettere av rasen som er medlem, kan komme med tilbakemeldinger. Frist for tilbakemelding er 4.mars. Etter denne datoen blir innkomne synspunkter gjennomgått, og endelige retningslinjer vedtatt.

Tilbakemelding sendes til: post@norskterrierklub.no

1. Valpene blir levert med veterinærattest påført tannstilling og antall testikler.

2.  Valpene blir ikke leverte før de er 8 uker gamle.

3. Valpene registreres i NKK for oppdretters regning snarest mulig.

4. Tisper skal være minst 20 måneder ved parring.

5. Begge foreldre har oppnådd minst Excellentt på utstilling.

6. For øvrig gjelder NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Raserepresentant:
 Eli Næsset, Gamle Gomsrudvei 57 I
 3616 Kongsberg  , Tlf: 91515790
welsh@norskterrierklub.no

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44