Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for 

Welsh terrier

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: : Ingen


For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_grunnregler for_avl og oppdrett.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Ecco
Greta Liv Larsen
Bergerveien  5 A,
1408 Kråkstad
.
Tlf: 92609106

Kennel Vynnitail
Eli Næsset
eli-nae@online.no
Gamle Gomsrudsvei 57 i
3616 Kongsberg
Tlf 91515790

Welsh Lykken’s Kennel

Tonini Anneli Wang

Svingen 8

2224 Austmarka

Tlf: 90851621
Hjemmeside: http://ww.facebook.com/groups/809515793480825

 

 

 

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

(+47) 97 47 49 44