Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_grunnregler for_avl og oppdrett.

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Ecco
Greta Liv Larsen
Bergerveien  5 A,
1408 Kråkstad.
Tlf: 92609106

Kennel Ellevilles
ingrid_sunnarvik@hotmail.com
Ingrid Elisabeth Sunnarvik
Midtre Brauta 25
4100 Jørpeland
Tlf: 47231039

Kennel Hunistadir
siv.hunstad@online.no

Siv Hunstad
Åslandveien 30
1274 Oslo
Tlf: 90552933

Kennel Reigab's
reigabs@frisurf.no
Tunveien 14
4016 Stavanger
Tlf: 51587471 mob: 92219206

Kennel Vynnitail
Eli Næsset 

eli-nae@online.no
Gamle Gomsrudsvei 57 i
3616 Kongsberg
Tlf 91515790

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44